Papir mer pålitelig

Det er kanskje ikke så rart, i en verden som nå preges av at ganske mye “fake news” (årets nyord) florerer i de digitale media. For det utrente øye er det ikke alltid lett å skjelne mellom faktiske nyheter fra pålitelige kilder og propaganda eller rett og slett løgnaktige påstander fra media som enten lever av klikk og reklamekroner eller er sponset av organisasjoner som bruker løgn som redskap for å vinne frem med sitt syn. En ny undersøkelse, “Print and Paper in a Digital World” fra TwoSides med over 10 000 respondenter i ti land slår fast at  konsumentene stoler mer på, liker og får dypere forståelse av informasjon som er trykt.

TwoSides landsjefer om redusert miljøbelastning:
Vår bransje, som spenner over et bredt spekter av aktører, inkludert skogbruk, papirprodusenter, trykkeri, publisering og posttjenester, har oppnådd betydelige resultater med å redusere miljøpåvirkningen. Etter hvert som verden blir mer og mer bevist behovet for en sirkulær økonomi, må trykksak – og papirbrukere overalt påminnes om den naturlige fornybarheten og fornybarheten av materialene vi produserer.
Vi er glade for at våre undersøkelser viser fortsatt at forbrukernes foretrekker kommunikasjon på papir. Vår oppgave er å se at denne tilliten bevares. Vi vil fortsette å utfordre alle organisasjoner som feilinformerer om miljø og trykksaker.

Den siste TwoSides-undersøkelsen er tilgjengelig på www.twosides.info/survey2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Horizon møter utfordringene innen den digitale transformasjonen

Omstrukturering i ledelsen hos Horizon skal gjøre ferdiggjøringsfirmaet i stand til å møte utfordringene ved den digitale forandringen innen trykkeribransjen. Økende krav til ytelsen av produkter, service og levering av individuelle kundeløsninger står i fokus for videreutviklingen av selskapet.

Publisert av: