Papiret vant valget i Danmark

PUBLISERT: 30 november 2017
OPPDATERT: 21 mars

Verken Facebook eller andre sosiale medier kapret høstens kommunevalgkampanje i Danmark, tvert imot var det de trykte medier som vant frem, ifølge både valgekspertene, de to største kommunale partiene, samt grafiske virksomheter. Videre hevdes det at årsaken til dette er lavere priser, ny teknikk og fortsatt stor gjennomslagskraft for papiret.

– Våre kandidater har fått trykt vanvittige mengder av materialer. Det er fortsatt en analog valgkamp, fastslår Jan Juul Christensen, partisekretær i Socialdemokratiet, valgets store vinner av mandater og borgermesterposter.

– Det er generelt stor interesse for trykte medier, herunder annonser i de trykte avisene. Men Facebook – og til dels andre sosiale medier – har også blitt stort, sier partisekretær Claus Richter fra Venstre, som måtte avgi en del mandater og borgermesterposter.

– Det trykte materiale har virkelig fått et kvalitetsløft. Før var løpesedler ofte noe som var trykt på A4-papir i en kopimaskin. Nå er det mye mer profesjonelt – både i innhold, form og trykkvalitet. Det er flere valgplakater enn vi noensinne har sett. Det gjelder såvel antallet som andelen av kandidater som har fått lagd plakater. Før var plakater begrenset til få kandidater, sier Kasper Møller Hansen, professor i statskunnskab ved Københavns Universitet.

– Partier og kandidater har brukt trykksaker, plakater, sosiale medier, valgmøter – alle kanaler har vært i bruk, og trykksakene er stadig viktige, sier lektor Morten Skovsgaard fra Syddansk Universitet.

– Vi har trykt mange flere plakater enn forventet. Vi har også levert et hav av brosjyrer, rollups, postkort og visittkort – helt opp til helgen før valget,” forteller Anders Grønborg, administrerende direktør og medeier av LaserTryk A/S.

Valgrush har også preget Werks Grafiske Hus a/s, forteller Allan Werk:

– Vi har opplevd at kandidater får lagd flere brosjyrer, f.eks. både til landområder og by, eller til spesielle formål. Til helgen før valget leverte vi f.eks. brosjyrer som skulle deles ut ved en fotballkamp med budskap om at byen trenger en ny stadion.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie