280 foretak planlegger innkjøp av blekkstråleprinter – bare i år

Blekkstråleteknikken er en av de hurtigst voksende på markedet. Av 700 amerikanske foretak er 85 prosent fornøyde med teknikken, til tross for at en ny rapport viser generelle mangler når det gjelder bruken.

Sammen med NAPCO Media har American Graphics Imaging Association (SGIA) studert hvordan 700 amerikanske foretak opplever implementering, bruk og et ønske om ytterligere investering.r i blekkstråleprintere (unntatt storformat).

Studien deler foretakene opp i fem forskjellige segmenter: vanlige trykkerier, direkte reklame, in-plant, utgivelse og transaksjonstrykkerier. I studien har de blant annet sett på hvilke faktorer som har ligget til grunn for at foretakene har valgt å benytte blekkstråleprintere og mer spesifikt hvilke faktorer som avgjorde valget.

Resultatet viser at 43 prosent av foretakene har gjort investeringer i produksjonen med blekkstråleprintere. Av de som har benyttet printeren har omlag halvparten brukt den i mer enn tre år, noe som også indikerer at det er en etablert trykketeknikk. Men hvor fornøyde er foretakene? Rapporten viser at hele 85 prosent enten var fornøyde eller meget fornøyde med sin blekkstråleprinter.

Det som derimot fremkommer i studien er noe varierte resultater blant de ulike markedssegmentene. Blant de kommersielle trykkeriene hadde flere foretak et ønske om å få økt jobbvolum og mulighet til å dra nytte av korte serier, til tross for at det var faktorer som lang holdbarhet og kundesupport som avgjorde selve kjøpet.

Selv om den generelle oppfatningen er høy tilfredsstillelse så har flere foretak opplevd problemer. De hyppigst opptredende problemene var å finne egnet papir, korrekte maskininnstillinger for å få arbeidsflyten til å fungere, tilstrekkelig med jobber å fylle maskinen med og ikke minst å få utdannet selgere til å lykkes i å selge de mulighetene som blekkstråleprintere tilbyr.

Til tross for disse faktorene opplever 80 prosent av foretakene at printeren har levd opp til de forventninger som har vært, og i flere tilfeller overgått dem. Det kanskje mest interessante som kommer frem i rapporten er tross alt at 40 prosent, noe som er ca 280 foretak, indikerer et ønske om ytterligere investeringer i blekkstråleteknikk for sine virksamheter det kommende året.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten

Kilde: “Production Inkjet Printing – Considerations, Deployment and End Results” utgitt av SGIA og NAPCO Research 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Ny programvare fra Agfa Graphics sparer kostnader

Agfa Graphics lanserer programvarene InkTune og PressTune for å redusere produksjonskostnadene. Verktøyene kan brukes på trykkpresser fra forskjellige fabrikanter og på tvers av trykkteknologier. Disse intelligente verktøyene er en del av Agfa Graphics ECO³-tilbud, og gir trykkerier full kontroll over alle utskriftselementer, fra blekkforbruk til samsvar med ISO, G7 og klientspesifikke standarder, samtidig som produksjonskostnadene reduseres.

Publisert av: 

Pantone introduserer nå sin nye standard på Polyester

Pantone LLC presenterer polyesterstandarder som er ideelle for sportsklær, fottøy, badetøy, turutstyr, hjem og tilbehør til motebransjen, som et tillegg til Fashion, Home + Interiorsystem. Farget på 100% varpstrikket polyester, kan disse produktene effektivt brukes til fargestyring i polyester, poly-blandinger og andre syntetiske materialer.

Publisert av: