280 foretak planlegger innkjøp av blekkstråleprinter – bare i år

PUBLISERT: 8 februar 2018
OPPDATERT: 21 mars

Blekkstråleteknikken er en av de hurtigst voksende på markedet. Av 700 amerikanske foretak er 85 prosent fornøyde med teknikken, til tross for at en ny rapport viser generelle mangler når det gjelder bruken.

Sammen med NAPCO Media har American Graphics Imaging Association (SGIA) studert hvordan 700 amerikanske foretak opplever implementering, bruk og et ønske om ytterligere investering.r i blekkstråleprintere (unntatt storformat).

Studien deler foretakene opp i fem forskjellige segmenter: vanlige trykkerier, direkte reklame, in-plant, utgivelse og transaksjonstrykkerier. I studien har de blant annet sett på hvilke faktorer som har ligget til grunn for at foretakene har valgt å benytte blekkstråleprintere og mer spesifikt hvilke faktorer som avgjorde valget.

Resultatet viser at 43 prosent av foretakene har gjort investeringer i produksjonen med blekkstråleprintere. Av de som har benyttet printeren har omlag halvparten brukt den i mer enn tre år, noe som også indikerer at det er en etablert trykketeknikk. Men hvor fornøyde er foretakene? Rapporten viser at hele 85 prosent enten var fornøyde eller meget fornøyde med sin blekkstråleprinter.

Det som derimot fremkommer i studien er noe varierte resultater blant de ulike markedssegmentene. Blant de kommersielle trykkeriene hadde flere foretak et ønske om å få økt jobbvolum og mulighet til å dra nytte av korte serier, til tross for at det var faktorer som lang holdbarhet og kundesupport som avgjorde selve kjøpet.

Selv om den generelle oppfatningen er høy tilfredsstillelse så har flere foretak opplevd problemer. De hyppigst opptredende problemene var å finne egnet papir, korrekte maskininnstillinger for å få arbeidsflyten til å fungere, tilstrekkelig med jobber å fylle maskinen med og ikke minst å få utdannet selgere til å lykkes i å selge de mulighetene som blekkstråleprintere tilbyr.

Til tross for disse faktorene opplever 80 prosent av foretakene at printeren har levd opp til de forventninger som har vært, og i flere tilfeller overgått dem. Det kanskje mest interessante som kommer frem i rapporten er tross alt at 40 prosent, noe som er ca 280 foretak, indikerer et ønske om ytterligere investeringer i blekkstråleteknikk for sine virksamheter det kommende året.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten

Kilde: «Production Inkjet Printing – Considerations, Deployment and End Results» utgitt av SGIA og NAPCO Research 2017.

Les videre

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

Messetjeneste blir en del av Aksell

Messetjeneste får nye eiere og blir en del av Aksell-familien. De to har hatt et tett samarbeid siden 2020 og nå har Messetjeneste blitt et heleid selskap under Aksell Invest AS.
Messetjeneste

Stor forretning i Sverige: Åtta45 kjøper opp By Wind og GBGT Box

Trykkeriet By Wind og emballasjeselskapet GBGT Box blir en del av Åtta45. En utvidelse som vil øke selskapets produksjonskapasitet innen både trykking og emballasje.
Atta45-ver-2-1024x683

Scandinavian Print Group ekspanderer ytterligere

Scandinavian Print Group (SPG) med hovedkontor i Skarpnäck utenfor Stockholm kjøper danske Step Print Power.
Esben_Mols_Kabell

Siste nytt

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

GV Reklame doblet omsetningen

Verdal-baserte GV Reklame doblet omsetningen nesten uten nyansettelser. Det takket være investeringer i ny Canon-teknologi, mener daglig leder for firmaet, Ole Gunnar Vestvik.
GV-Reklame

Mulighetene med KI er store, men det er også utfordringene

I vår artikkelserie om kunstig intelligens (KI) i den grafiske bransjen snakket vi med Adrian Mayr som er direktør for produktledelse hos Müller Martini. De er kjent for å produsere ferdiggjøringsutstyr i industriell skala.
Adrian-Mayr-pfc-bearb

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324