Gode tall for Polaris Media

Polaris Media kan vise til gode tall for 2017. Et forsøk på å sikre seg majoriteten av aksjene i Trønder-Avisa strandet imidlertid denne uken.

Mediekonsernet Polaris Media legger frem et brutto driftsresultat på 42 millioner kroner i fjerde kvartal for 2017. Det er en bedring på to millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode året før om en ser bort fra engangskostnader som påløp i perioden. Men da konsernet forsøkte å sikre seg aksjemajoriteten i Trønder-Avisa denne uken, støtte de på hindringer.

Det er særlig bedring i mediehusene som øker overskuddene fra 31 til 39 millioner kroner, men Polaris Trykk slår av resultatene med fem millioner kroner.

Strategi- og effektiviseringsprosjektet “PM2020” har ifølge en melding fra konsernet vist betydelige positive effekter i 2017. Innen 2020 skal det realiseres resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner hvor av halvparten i 2017.

Konsernet har samtidig hatt inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017 og i fjerde øker omsetningen med ti millioner kroner til 403 millioner kroner.

– Den positive utviklingen drives av god vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene, og gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak, skriver selskapet i en børsmelding.

Videre i meldingen står at “konsernet lykkes stadig bedre med å utvikle innholdsproduktene og opplever god betalingsvillighet for de digitale leserproduktene.”

Antall abonnenter øker med åtte prosent, mesteparten av tilveksten kommer fra digitale abonnementer på aviser som Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdal Budstikke og iTromsø. Nesten alle mediehusene i konsernet har vekst i antall abonnenter og ser en på fjerdekvartalstallene øker abonnementsinntektene med syv prosent.

– Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Ser en på hele året endte mediekonsernet med sine aviser opp med et brutto driftsresultat på 159 millioner kroner, opp fra et tilsvarende resultat i 2016 på 120 millioner kroner.

Annonseinntektene falt riktig nok med to prosent i 2017, dette er imidlertid en oppbremsing i fallet, da annonseinntektsfallet i 2016 var på seks prosent.

Polaris Media inngikk i februar 2018 en avtale om å bli majoritetseier i Trønder-Avisa-konsernet blant annet for sørge for mer digital vekst i avisa. Dette ble imidlertid Polaris Media forhindret fra, da medieinvestor Odd Reidar Øie og sønnen Vidar Øye Nilsen kjøpte Dagbladets aksjepost på 13 prosent i eierselskapet LL Inntrøndelagen tirsdag, etter at en ekstraordinær generalforsamling i LL Inntrøndelagen hadde avvist tilbudet fra Polaris Media.

Odd Reidar Øie har eierskap i en rekke aviser i Norge og sitter med andre planer enn det Polaris Media har hatt for avisa. Trønder-Avisa AS innbefatter fem lokalaviser, Trønder-Avisa, Namdalsavisa, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Horizon møter utfordringene innen den digitale transformasjonen

Omstrukturering i ledelsen hos Horizon skal gjøre ferdiggjøringsfirmaet i stand til å møte utfordringene ved den digitale forandringen innen trykkeribransjen. Økende krav til ytelsen av produkter, service og levering av individuelle kundeløsninger står i fokus for videreutviklingen av selskapet.

Publisert av: