Et marked i forandring – produksjonen samles på færre enheter.

Anders Grønborg og Esben Mols Kabell startet Lasertryk.dk sammen. I fjor fusjonerte de virksomheten med tyske Onlineprinters.

Tidligere kunne de fleste trykkerier selv produsere de fleste standardprodukter til sine kunder, og så benyttet de underleverandører til spesialoppdragene. Det var det mest lønnsomme.
Hvis du som trykkeri i dag skal ha en overskuddsgivende virksomhet, er det som tidligere nødvendig med effektivt utstyr og i dag dessuten et godt automatisert opplegg for å holde et konkurransedyktig prisnivå. Dette krever store investeringer, og ikke mange har underlag for å ha den belegningsgraden på utstyret som gjør investeringen profitabel.

Få store produserer standardoppdrag – mange mindre spesialiserer seg
Derfor begynner vi å se en utvikling hvor det er få store som produserer standardoppgavene, men mange små som fyller produksjonsapparatet med oppgaver. Til gjengjeld oppstår det et marked for trykkerier som jobber med nisjeoppgaver, som de så blir virkelig effektive til å løse.

Peter Ollén

Få store – mange mindre spesialiserte er en vei til lønnsomhet
Er det negativt eller positivt? Vil markedet bli monopolisert? Får de nye store trykkeriene, som startet digitalt, den altavgjørende innflytelse på markedet? Ifølge en kronikk i vår, skrevet av den svenske utgiveren av Sign & Print, Peter Ollén, kan den utviklingen være veien frem til lønnsomhet for bransjen generelt.
I Danmark er Lasertryk.dk den store spilleren som forsto å utnytte de digitale mulighetene til å skape en effektiv produksjon. Og de har fra starten av forstått å utnytte kapasiteten på deres utstyr optimalt, slik at deres prissetting har preget markedet markant. Men de har også formådd å skape en absolutt lønnsom forretning.
Lasertryk.dk har produksjon i Danmark og nå også i Polen. Men de er også meget store på det svenske og norske marked.
– Kundene vil gjerne handle lokalt, hvis prisene er konkurransedyktige, forteller Henrik Kruse, Scandinavian Partner Manager hos Lasertryk.dk. Og Esben Mols Kabell, en av Lasertryk.dk sine to eiere, fortsetter:
–  De svenske og norske markedene fyller meget godt hos oss, og vi forventer i løpet av noen år å opprette produserende trykkerier i både Oslo og Stockholm.
Det er Lasertryk.dk sitt White Label-konsept som har banet veien til å bli markedsledende i hele Skandinavia. Med en White Label-løsning får andre trykkerier gratis oppsatt en nettbutikk under eget navn og med egen logo og eget design. Prisene på ytelsene fastsetter de også selv. De kan la ordrene gå til Lasertryk.dk til salgspriser de selv har kalkulert, eller de kan velge å produsere dem selv. Men det er med til å fylle Lasertryk.dk sitt produksjonsutstyr, slik at de kontinuerlig er i stand til å investere i utstyr som fortsatt vil gjøre dem konkurransedyktige på pris.

Alt kjører ”som på skinner” i produksjonen hos Lasertryk.dk.

Selv om Lasertryk.dk er underleverandør til mange trykkerier i hele Skandinavia, benytter de seg også selv av underleverandører. Det kan f.eks være ved hasteoppdrag de ikke selv er i stand til å levere, eksempelvis på grunn av transporttid, eller det kan være spesielle oppdrag hvor de ikke selv har det mest lønnsomme produksjonsopplegget.

Thomas Rósen nyter at han kan drive sitt trykkeri fra en mobil når han er på tur med sine hunder.

Kan White Label-trykkerier leve av å være et rent salgskontor?
På Gotland, Sverige største øy med 60.000 innbyggere, bor Thomas Rosén. Han har tidligere hatt et av øyas dengang seks trykkerier, som han solgte til sin største konkurrent. Da han deretter hadde arbeidet noen år som ansatt i den grafiske bransjen, gikk han av med pension. I 2015 mottok han plutselig fra Lasertryk.se (Lasertryk har registrerte selskaper i både Norge og Sverige) et tilbud om å bli White Label-partner. Og så fikk Thomas Rosén lyst til å sette litt ekstra liv i pensjonisttilværelsen.
– Jeg hadde aldri hørt om White Label-konseptet før, med det tok meg kun ti minutter å bli temmelig interessert. Jeg tok telefonen og ringte til Lasertryk. Jeg ble godkjent som White Label-partner, så jeg startet et nytt selskap, fikk en nettside og Lasertryk satte White-Label nettbutikken opp gratis. Og så var jeg i gang igjen. For mindre enn SEK 25.000, forteller Thomas Rosen.
– Det var litt vanskelig i oppstarten, for jeg skulle jo starte helt forfra uten noen kunder. Men nå et par år senere kommer kundene til meg, uten at jeg behøver å gjøre så meget selv. I dag driver jeg forretningen med en mobil og en PC, og det er underordnet hvor i verden jeg befinner meg.

Produserer ikke selv, men rådgiver på basis av 25 års erfaringer
Thomas Tryckare, som virksomheten heter i dag, har dog investert i en Xerox-printer og en skjæremaskin til hasteordre, for utfordringen er transporttiden. Selv om Thomas Tryckare har en nettbutikk, så blir denne mest brukt til Thomas Roséns egne interne kalkyler, for kundene ringer og Thomas Rosén bruker all sin kunnskap om bransjen til å veilede og rådgi, før han så selv legger ordrene inn i systemet.

Har spesialisert seg på storformatprint, skilt- og dekorasjonsmarkedet, men selger også standard-trykksaker
Color Profilering i Norge har klart spesialisert seg innenfor print i store formater, men de ville også gjerne kunne hjelpe kundene med alle andre oppgaver, hvis det kunne gjøres på en lønnsom måte. De gikk derfor i gang med å produsere deres egen nettbutikk. Men dette kostet for mange ressurser, så da de fikk muligheten til å bli White Label-partner grep de sjansen.

Morgan Lysells Colorprofilering driver med løsninger til skiltmarkedet, men de tilbyr også alle andre printoppdrag via sin nettbutikk

– På den måten slipper vi selv å bruke tid og penger på å utvikle vår egen løsning, forteller Morgan T. Lysell, innehaver av Color Profilering.
Mange av Color Profilerings kunder på storformatsiden vil også gjerne bestille deres andre trykkoppdrag, så de samler det hele hos en leverandør.
– Vår White Label-løsning har hjulpet oss mye med å levere mer til kunder, som ellers hadde handlet andre steder. Så selv om fortjenesten ikke er like god som på det vi selv produserer, er det godt for forretningen. Med outsourcing av standardoppdragene får vi større mulighet til å utvikle vår hovedforretning. Vi hadde egentlig hatt planer om å investere i maskiner til å produsere trykksaker selv, men med White Label-løsninger kan vi i stedet investere i maskiner til våre fokusområder innenfor skilt, dekorasjon og storformatprint, forteller Morgan Lysell, som avslutter med denne kommentaren:
– De grafiske markedene er under større og større press, og det vil nok bare bli enda hardere de neste ti årene. Så det er viktig for mindre lokale virksomheter å kunne gi kundene en god service, som blant annet også betyr at kundene skal kunne få det hele på ett sted.

Små mengder gjør outsourcing nødvendig

Med mange små opplag er det vrient å være prisdyktig. Men det er mulig med en White Label-løsning, forklarer Peter Fjeldal fra Politikens Lokalaviser

I Danmark opplever Peter Fjeldal fra Politikens Lokalaviser en stor konkurranse fra de store internasjonale trykkeriene, som f.eks Onlineprinters (som Lasertryk.dk har fusjonert med), og anser dem for å være en trussel mot de mindre trykkeriene. Derfor ser han også mulighetene som ligger i outsourcing.
– Ja, jeg mener at det er der mulighetene ligger, fordi mengdene har blitt så små, så det handler om å samle produksjonen for å kunne være konkurransedyktige. Derfor har vi også blitt White Label-partner. Det betyr blant annet at vi med en nettbutikk kan betjene våre kunder enda bedre, og de vil kunne få alle deres markedsføringsprodukter samme sted til de riktige prisene, lyder kommentaren fra Peter Fjeldal.

Priser og leveringstid
Det er noen av de viktigste temaene som alle de tre trykkeriene samstemmende nevner i vår samtale. Store trykkerier som Lasertryk.dk har de effektive og automatiserte produksjonene. De er samlet på få lokasjoner – for å være profitable. Det betyr til gjengjeld at det er noe transporttid. Og det er utfordringen i dag. Men likevel er det kun 20 prosent av ordrene hos Lasertryk.dk som produseres som ”hasteordre” mot et mindre tillegg. Det gir kanskje stoff til ettertanke. Vi har vennet oss til at ting skjer fra dag til dag, men det er nok ikke alltid nødvendig.
Det nødvendige er til gjengjeld å finne sine nisjer hvor man selv kan skape lønnsomhet, og så ikke være redd for å benytte underleverandører.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Luth Gruppen: Planlegger stand med CAD

Tekst: Roger Stormo | Foto: Luth Gruppen

Snart er det Sign, Print & Promotion messe i Oslo. Hos Luth Gruppen har de bygget opp sin stand i et CAD-program og tester å flytte rundt maskinene så alt blir best mulig. Epsons siste modeller og det nyeste Summa skjærebordet er blant de tingene som skal lokke besøkerne.

Publisert av: 

Spesialeffekter hos Ricoh

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilder

Snart er det Sign, Print & Promotion – messe på X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo. Hos Ricoh se man frem til å endelig å møte kundene igjen etter pandemien. På standen er det tre maskiner som vil dele plassen. To av dem er fra storformatserien, mens den tredje er for printing.

Publisert av: 

Kommer fra Danmark med Kongsberg

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Blant våre utstillere på den kommende Sign, Print & Promotion-messen på Xmeetingpoint, Hellerudsletta 20-21. oktober vil du stifte bekjentskap med den danske firmaet Artwork Systems Nordic A/S. De distribuerer skjærebord fra Kongsberg Precision Cutting systemer og programvare samt CDI fra Esko.

Publisert av: 

Xaar med nytt printhode

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

En ledende leverandør av printhoder for trykkpresser fra forskjellige produsenter er inkjet-teknoselskapet Xaar. Nå har de lansert sitt nyeste skrivehode – Xaar Irix – som er utviklet for å sikre nøyaktig, pålitelig og enkel utskrift for koding og merking, produktprinting, funksjonelle væsker og 3D -utskrift.

Publisert av: 

HP-jubileum med maskinlansering til storformat

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressebilder

HP feirer 30 år med utviklingen av fotoprinterserien Designjet med å lansere to nye modeller. I forbindelse med lanseringen benytter de også sjansen til å levere en Pro-printerfamilie i serien Pagewide som åpner for å skrive ut på papir, fleksible materialer og medieplater.

Publisert av: