Gjennombrudd for PDF til emballasjeproduksjon

Emballasjen er velvillig stilt til rådighet av Scandisales og KURZ.

Gent Workgroup (GW), den internasjonale organisasjonen for utvikling og formidling av beste praksis innenfor grafisk produksjon, gleder seg over at det arbeidet de startet om «Prosesstrinn til emballasje- og etikettproduksjon», nå er vedtatt som en internasjonal standard. Den nye ISO-standarden er et viktig skritt mot å standardisere og automatisere produksjonsprosessen for emballasje basert på PDF-filformatet.

PDF manglet aksept i emballasjemiljøet
PDF-filer i et emballasje-workflow inneholder normalt det designet som skal trykkes, samt elementer som ikke skal trykkes. Det gjelder f.eks. skjære-, rille- og falseinformasjon, som skal gi emballasjen sin endelige form. GW identifiserte for mange år siden mangelen på standardisering i disse prosesstrinnene, og som var en hindring for aksept av PDF som standardformat i dette miljøet.

Beste praksis til internasjonal standard
Emballasjeutvalget i GW stilte forslag om å anvende metadata knyttet til valgfrie innholdsgrupper (vanligvis kjent som lag) i PDF-dokumentene. De skulle formidle standardiserte opplysninger om elementer som er nødvendige i de forskjellige prosesstrinnene i produksjonsprosessen. Dette forslaget ble deretter drøftet i International Standards Organisation (ISO) og har blitt vedtatt som internasjonal standard ISO 19593-1.

– Med vedtaket av ISO 19593-1 har man tatt et viktig skritt i retning av å øke produktiviteten i emballasjeproduksjonen, og vi er glade for at vi har kunnet bistå i utviklingen av denne viktige standarden, sier Lieven Plettinck, direktør Software Engineering hos Esko og medformann for Emballasjeutvalget i GW. – Nå har vi et formelt, standardisert verktøy til å formidle digitale data i PDF-filer, i hele pakken forut for produksjonen. Det vil dramatisk redusere behovet for manuell håndtering og minimere muligheten for menneskelige feil i et komplekst og sterkt konkurransedyktig globalt emballeringsmiljø.

GW og ISO er naturlige allierte
GW ble grunnlagt i 2002 for å arbeide for best mulig praksis innenfor grafisk produksjon. Medlemmene kommer fra programvare- og hardwareleverandører, grafiske organisasjoner, utdanningsfasiliteter og trykkerier, utgivere og emballasjevirksomheter. På grunn av sin praktiske tilgang og eksperter på fagområdet er det i stand til hurtig å utvikle spesifikasjoner og forslag omkring standardisering i grafiske arbeidsprosesser. Disse beste fremgangsmåter er ofte bygget på ISO-standarder (f.eks. PDF/X), men de inspirerer også ofte ISO-utvalg i deres standardiseringsarbeid.

En kommentar til “Gjennombrudd for PDF til emballasjeproduksjon”
  1. Thor Gudmundsen sier:

    Meget gledelig, fordi muligheter dette åpner opp.
    Og dette vil komme emballasjeindustriens kunder tilgode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.