Gullrangering til Epson for bærekraft

Epson Paper Lab

Epson er tildelt EcoVadis’ gullrangering for bærekraft for andre år på rad, noe som plasserer Epson blant de topp tre prosent beste selskapene. Epson får også «outstanding» i kategoriene miljø og bærekraftige anskaffelser, i tillegg til «excellent achievements» innen arbeidskraft, menneskerettigheter og etikk.

Anerkjente EcoVadis benytter en unik CSR-metodikk som evaluerer over 50 000 organisasjoner i 190 bransjer i 150 land.

– Det er et stadig økende krav om at virksomheter må levere de høyeste CSR- og bærekraftstandarder, og jeg er veldig stolt over at jobben vi har gjort blir anerkjent gjennom EcoVadis’ gullrangering, sier Henning Ohlsson, CSR-direktør i Epson Europe.

– I Epson har vi lenge ment at virksomheter har et kollektivt ansvar for å bygge en bærekraftig fremtid og dette inkluderer alle ledd i verdikjeden – fra fabrikk til kontorgulvet. Vi etterstreber dette i både egne CSR-initiativ og i teknologien vi utvikler for at kundene våre møter egne bærekraftmål, legger han til.

Eksempelvis bidrar Epsons blekkskriverteknologi til at kunder oppnår miljømål. Virksomheter som skifter fra laserskrivere til blekkskrivere kan oppnå 99 prosent mindre avfall, null utslipp av ozongasser, 92 prosent mindre CO2-utslipp og 96 prosent redusert energiforbruk sammenlignet med laserskrivere. I større kontekst innebærer dette at dersom alle virksomheter i Europa byttet fra laser- til blekkskrivere, så ville energibesparelsen tilsvare 507 000 husholdningers energiforbruk i et helt år.

I tillegg til blekkteknologi utvikler Epson miljøvennlige produkter på tvers av hele produktporteføljen, eksempelvis projektorer, robotikk og smartbriller. Epsons produkter er basert på det selskapet kaller Sho Sho Sei, eller effektive, kompakte og presise teknologier.

Dette fokuset skaper innovasjon, der PaperLab er blant de siste. PaperLab A-8000, som ifølge Epsons undersøkelser er verdens første papirproduksjonssystem med tørr prosess. PaperLab kan produsere nytt papir fra avfallspapir som har blitt destruert på en sikker måte og denne innovasjonen bidrar til en sirkulær økonomi.

Klikk her for å lese mer om Epson Europes bærekraftinitiativ.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Canon skal levere print-tjenester til Statnett de neste 3 årene

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon

Statnett har inngått avtale med Canon om en tjenesteavtale «Print as a Service» (Print som en tjeneste). Avtalen inneholder drift av 230 multifunksjonsmaskiner med tilhørende sikker-print-løsning, i tillegg til bemanning fra Canon på større lokasjoner og landsdekkende service. Avtaleperioden er på 3 år og har en verdi på 15 millioner kroner.

Publisert av: 

Går for gull i Kobbervikdalen

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

Med 11 medarbeidere kunne de fylt et fotballag. Akkurat det overlater de til Strømsgodset, der Skilt design foretrekker å delta i fotballklubbens eksklusive “Sølvklubben”. På skilt- og dekorsiden derimot, er det ingen overdrivelse å si at bedriften selv går for gull.

Publisert av: 

Eske i bølgepapp holder ferskvarer kjøleskapskalde

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressefoto

Mondi, en av Europas største produsenter av emballasje, er spesielt fokusert på bølgepapp. Selskapet lanserer en pappeske for e-handel, kalt BCoolBox, som er så tett og dermed isolerende at den kan holde temperaturen på innholdet i esken på rundt syv grader Celsius i opptil 24 timer.

Publisert av: