Gullrangering til Epson for bærekraft

Epson Paper Lab

Epson er tildelt EcoVadis’ gullrangering for bærekraft for andre år på rad, noe som plasserer Epson blant de topp tre prosent beste selskapene. Epson får også «outstanding» i kategoriene miljø og bærekraftige anskaffelser, i tillegg til «excellent achievements» innen arbeidskraft, menneskerettigheter og etikk.

Anerkjente EcoVadis benytter en unik CSR-metodikk som evaluerer over 50 000 organisasjoner i 190 bransjer i 150 land.

– Det er et stadig økende krav om at virksomheter må levere de høyeste CSR- og bærekraftstandarder, og jeg er veldig stolt over at jobben vi har gjort blir anerkjent gjennom EcoVadis’ gullrangering, sier Henning Ohlsson, CSR-direktør i Epson Europe.

– I Epson har vi lenge ment at virksomheter har et kollektivt ansvar for å bygge en bærekraftig fremtid og dette inkluderer alle ledd i verdikjeden – fra fabrikk til kontorgulvet. Vi etterstreber dette i både egne CSR-initiativ og i teknologien vi utvikler for at kundene våre møter egne bærekraftmål, legger han til.

Eksempelvis bidrar Epsons blekkskriverteknologi til at kunder oppnår miljømål. Virksomheter som skifter fra laserskrivere til blekkskrivere kan oppnå 99 prosent mindre avfall, null utslipp av ozongasser, 92 prosent mindre CO2-utslipp og 96 prosent redusert energiforbruk sammenlignet med laserskrivere. I større kontekst innebærer dette at dersom alle virksomheter i Europa byttet fra laser- til blekkskrivere, så ville energibesparelsen tilsvare 507 000 husholdningers energiforbruk i et helt år.

I tillegg til blekkteknologi utvikler Epson miljøvennlige produkter på tvers av hele produktporteføljen, eksempelvis projektorer, robotikk og smartbriller. Epsons produkter er basert på det selskapet kaller Sho Sho Sei, eller effektive, kompakte og presise teknologier.

Dette fokuset skaper innovasjon, der PaperLab er blant de siste. PaperLab A-8000, som ifølge Epsons undersøkelser er verdens første papirproduksjonssystem med tørr prosess. PaperLab kan produsere nytt papir fra avfallspapir som har blitt destruert på en sikker måte og denne innovasjonen bidrar til en sirkulær økonomi.

Klikk her for å lese mer om Epson Europes bærekraftinitiativ.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: