Gull til Ricoh

EcoVadis vurderer leverandører fra 110 land og på tvers av 150 sektorer. Vurderingen tar for seg bedriftenes retningslinjer, initiativ og oppnåelse på områder som dreier seg om miljø, arbeidsmiljø, rettferdig forretningspraksis og verdikjede. Ricoh leverte all sin dokumentasjon til vurdering hos EcoVadis og ble vurdert til å være blant de øverste 5% av alle vurderte selskaper. Mange globale selskaper jobber for å bedre statusen sin når det gjelder bærekraft gjennom hele verdikjeden. Hvor miljøvennlig et selskap er, har i mange tilfeller blitt avgjørende for å bli valgt som leverandør. Det er mer og mer vanlig at kunder etterspør dokumentasjon på at leverandørene er sitt miljøansvar bevisst, og stadig oftere vurderingen fra EcoVadis spesifikt.

Ricoh ønsker å hele tiden bidra med leveranser som ikke bare dekker bedriftenes behov på kontoret, men som også er bra for samfunnet gjennom å hjelpe kundene med å oppnå sine bærekraftmål. Ricoh ser på gullrangeringen som en anerkjennelse av den aktive innsatsen de gjør for å nå sine bærekraftmål. 

Les mer om EcoVadis her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.