Merkur Grafisk ser lyst på fremtiden til grafisk bransje

Blide teknikere installerte tre like digitalpresser fra Ricoh hos Merkur Grafisk i februar.

Merkur Grafisk oppdaterte nylig maskinparken sin med flere nye digitale produksjonspresser. Det var tre nye presser av typen Ricoh Pro 9210 som i februar rullet inn i bedriftens produksjonslokaler i Oslo. Hastighet, kvalitet og ikke minst miljøhensyn, var avgjørende for valget til Merkur Grafisk.

Et solid og varig fokus på bærekraft er et satsningsområde for Merkur Grafisk. De legger vekt på å drive en virksomhet som tar hensyn til miljøet i alle ledd. Derfor tar de alle forholdsregler både med tanke på egen drift og når det gjelder hvilke krav de stiller til sine samarbeidspartnere.

–Som grafisk bedrift er det mye vi kan gjøre for å bidra, forteller daglig leder i Merkur Grafisk, Kjetil Sjøeng. –Vi var blant annet en av de første grafiske bedriftene i Norge som ble Svanemerket. Vi er også medlem i returordningen Grønt Punkt Norge for brukt emballasje, samt at vi har kvalitetsstempelet “Trykt i Norge”, som vil si at vi har kortreist, norsk produksjon, sier Sjøeng stolt.

Ricoh på sin side har det samme miljøengasjementet. På globalt nivå har Ricoh forpliktet seg til åtte av FNs bærekraftsmål, inkludert rimelig og ren energi, ansvarlig forbruk og produksjon. Ricoh Norge tar disse forpliktelsene svært seriøst og kan dokumentere at de er sitt ansvar bevisst gjennom blant annet ISO 14001-sertifiseringen.

Kjetil Sjøeng, daglig leder i Merkur Grafisk i midten, omgitt av Ricohs Roy Sørensen på venstre side og Kurt Bye til høyre.

–I Ricoh har vi systemer for alt fra gjenbruk av deler og ansvarlig avhending av utstyr, forteller Kurt Bye, salgssjef for kommersielt og industrielt trykk i Ricoh Norge. –Ricoh tenker bærekraft i alle ledd, og det at tonerflaskene som brukes i våre produksjonsmaskiner er fremstilt av resirkulert husholdningsavfall er bare ett eksempel på at ingen tiltak er for små. Det er summen av tiltak som vil gjøre at vi oppfyller FN-målene, hevder Bye.

Miljøhensyn er likevel ikke den eneste grunnen til at Merkur Grafisk fortsetter samarbeidet de startet med Ricoh i 2015. –Vi anser Ricoh som en sparringspartner som kan drive kompetanse og forretningsutvikling sammen med oss, sier Sjøeng. –Ricoh har bransjeforståelse, ser muligheter hos kunden og har en strategisk og helhetlig kompetanse. De har i likhet med oss fremtidsfokus og vi opplever at de vil oss vel, avslutter Sjøeng.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: