PitStop 2019 hjelper til med å holde klikkprisen nede

Enfocus frigir i den kommende måned nye versjoner av PitStop Pro 2019, PitStop Server 2019 og PitStop Library SDK 2019 samt den nyeste versjon av deres prisvinnende PDF Preflight, redigerings- og korreksjonssoftware.

De nye versjonene inneholder både ny og forbedret funksjonalitet, som er utviklet som følge av en omfattende kundefeedback. Enfocus har især hatt fokus på nye verktøyer til håndtering av komplekse filer, som kan forårsake flaskehalser i et workflow. Det betyr også at man velger sine objekter til redigering på en helt ny måte. Dette vil øke effektiviteten hos prepress-operatøren, samtidig med at de gir dem unike opplysninger om strukturen i PDF-filen.

Der er inkludert en spesifikk preflight-profil for digitale printere, som analyserer et dokument for innhold av farger og svart-hvite sider for å optimere printet med hensyn til farge- eller svart-hvit klikkbetaling. Samtidig kan programmet konvertere sider som kun inneholder svarte elementer til svart-hvite sider, hvis de ved en feil er lagret som fargesider (f.eks. med RGB-svart). Denne profilen har vært på beta-test i omkring seks måneder. Kunder som har testet profilen har rapportert at de har spart tid i prepress, samtidig med at omkostningene ved digital printing er redusert.

Selektiv Rastrering
PitStop Pro 2019 tilbyr prepress-operatøren muligheten til å velge bestemte elementer på en PDF-side, som f.eks. veldig kompleks vektorgrafikk, og kun rastrere det valgte. Dette gjør det mulig for brukerne å forenkle komplekse sider, samtidig som den høyeste kvaliteten opprettholdes. Tidligere var den eneste måten å håndtere slike sider på å konvertere hele siden til et bilde via en applikasjon som f.eks. Adobe Photoshop. Denne teknikken introduserer imidlertid problemer når du jobber med små, fine skrifttyper, skissert tekst og delikat grafikk. Den nye tilgangen betyr at kun problemelementet kan rastreres, mens det resterende innholdet forblir uberørt.

Objektbrowser
En PDF-fil består av mange stablede objekter som interagerer gjennom teknikker som overprint, avmasking, frilegging og gjennomsiktighed. Denne listen over objekter heter Object Stack.
Når du redigerer et objekt i PitStop Pro, skal objektet først velges. Veldig ofte er det vanskelig å foreta dette valget, fordi det nødvendige objektet er skjult av de andre lagene i PDF-filen. Utvelgelsen kan også være vrien, da det krevede valget kan bestå av flere objekter på forskjellige steder, noe som kompliserer det hele ennå mer. Den nye Objektbrowseren fjerner all denne kompleksiteten og gjør objektvalget enkelt. Objektbrowseren viser PDF-objektstakken i en trestruktur og gjør det mulig for operatøren å velge det ønskede elementet i objektbrowseren, som deretter velger det tilsvarende objektet i PDF-filen. Objektet kan deretter redigeres ved hjelp av alle de sedvanlige PitStop verktøyene. Objektbrowseren understøtter også kontrolltaster som «shift» for å aktivere flere objekter som skal være med i utvalget.

Denne nye versjonen inneholder mange andre nye funksjoner og forbedringer, og støtter dessuten nye operativsystemer og de nyeste Acrobat-versjonene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: