Billerud Korsnäs inngår samarbeid for å lansere papirflasker

Billerud Korsnäs setter fart på utviklingen av en biobasert papirflaske. Nå danner de et joint venture selskap med plastforetaket Alpla, og blir like store eiere i det danske selskapet Ecoxpac.

Papir- og emballasjeleverandøren Billerud Korsnäs og emballasjeforetaket Alpla gjør felles sak for å påskynde utviklingen av en biobasert og gjenvinnbar papirflaske. Ved å danne et joint venture kommer de når kontrakten er klar til å eie like store deler av Ecoxpac, en produsent av papirflasker i Danmark.

I skrivende stund er Billerud Korsnäs majoritetseier og har vært aksjeeiere i foretaket siden 2015. Billerud Korsnäs har vært pådrivere i utviklingen av papirflasken. Prosjektet ble startet opp av Ecoxpac i 2010, og har pågått i samarbeid med Carlsberg Group siden 2015. Den første prototypen av en papirflaske, Green Fiber Bottle, ble presentert av Carlsberg i slutten av 2016. Siden da har flasken befunnet seg i en testfase. Målet i sikte er å lansere produktet og oppskalere produksjonen.

– Spørsmålet er ikke «om» men «hvor raskt» vi kommer til å kunne introdusere en helt biobasert og gjenvinnbar papirflaske på markedet. Når vi det gjør, kommer det til å muliggjøre et betydelig skifte i konsumentoppførsel globalt, sier Petra Einarsson, administrerende direktør og konsernsjef for Billerud Korsnäs.

Blir papirflasker standard kan dette være redningen for de store papirbrukene, og også føre til lavere papirpriser, håper vi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: