30% leser en papiravis i dag

Mediebarometeret fra SSB.

Statistisk Sentralbyrå oppdaterte i dag sitt mediebarometer, der får vi 2018-tallene for mediekonsum både fra digitale og papirbaserte medier, i tillegg til TV-titting og radiolytting.

Statistikken baserer seg på undersøkelser der publikum har vært mellom 9 og 79 år. En av tabellene i undersøkelsen gir oss tallene for en gjennomsnittsdag med tanke på hvilke medier statistikkgruppen har benyttet seg av. Når det gjelder papirbaserte medier, som er det vi er mest interessert i her i gården, er det en svak nedgang i forhold til 2017.

Aviser: 30 prosent i målgruppen oppgir at de har lest en papiravis i løpet av dagen, mot 32% i 2017. I 1991 var det tilsvarende tallet 84%, og allerede i 2000 hadde dette tallet falt til 77%. Til sammenlikning har 51 prosent lest minst en nettavis den samme gjennomsnittsdagen i 2018.

Bøker: E-bøker har ikke slått særlig gjennom om vi sjekker statistikken, den har ligget stabilt på 2% og samme tall oppgis i år. Men bøker i papirutgaver er stadig populært, 24% oppgir at de har lest i en bok i løpet av dagen, og dette tallet er akkurat det samme som i 1991. I forhold til i fjor er det imidlertid en nedgang på en prosent, men mye tyder på at dette er en naturlig variasjon.

Blader: Ukeblader, tegneserier og tidsskrifter er på hhv 5%, 3% og 6% og alle disse tallene er uendret siden i fjor. At disse publikasjonene til sammen har en andel på 14 prosent er likevel en betydelig nedgang siden 1991, der tallene var henholdsvis 21%, 18% og 11%. Det skulle gi femti prosent, altså at halve målgruppen bladde i et blad i 1991. Nå kan jo både ukeblader, tegneserier og tidsskrifter også leses på nettet, det synes ikke å være en kompensasjon for papirutgavene, tallene for nettbaserte blader er bare hhv 1%, 1% og 3%, altså 5 prosent til sammen. Det som har tatt plassen fra bladene er nok heller nettsider og sosiale medier, der det fortsatt leses.

Kilde: SSB/Mediebarometeret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.