Bypost har grafisk bransje i sikte

Johan Widerberg på Bypost har grafisk bransje i sikte.

Forretningsideen til Bypost er at de henter post hos sine kunder, samler sammen og sorterer og oppnår deretter rabatter fra Posten, noe som de deler med sine kunder. Er det på tide å kvitte seg med frankeringsmaskinen? Vi tar praten.

Bypost ser nå ett stort potensiale for firmaer i den grafiske bransjen til kutte i sine portokostnader. Forretningsideen er å fungere som ett forenklende og besparende mellomledd mellom kunden og Posten Norge.

Bypost var en av utstillerne på Sign&Print-messen i Oslo i september i fjor. Widerberg forteller at resultatet ble at flere trykkerier og distribusjonsforetak fikk øynene opp for fordelene man kan oppnå ved å benytte seg av Bypost sine tjenester.

– Det vi merker etter Sign&Print i Oslo i fjor, der vi traff en rekke distribusjonsforetak, er at det nå kommer ganske store volum daglig. Vi har flere kunder som printer og konvolutterer, som vi nå henter. Volumer kan være alt fra noen hundre til 20 000 brev daglig.

Fokus fremover ligger blant annet i å hjelpe trykkerier og distribusjonsforetak i den grafiske bransjen med å få en ekstra fortjeneste ved å selge porto gjennom Bypost.

Er frankeringsmaskinen snart en saga blott?

– Det er ingen lønnsomhet for kunder å ha sin egen frankeringsmaskin. Det blir billigere å benytte Bypost istedenfor – at vi henter, frankerer og leverer videre til Posten Norge samme dag, sier Johan Widerberg hos Bypost.

Bypost henter inn brev og pakkeforsendelser hos private firmaer og offentlige virksomheter. Deretter leveres alt til Posten Norge for ombæring og utdeling til mottaker.

Johan Widerberg hos Bypost sier at de i dag har rundt 1 000 kunder som benytter deres frankeringsservice. Eksempelvis håndterer de daglig post for sykehusene i Oslo med mer.

– Det sendes ca 100 000 brev daglig via Bypost.
– Vi retter oss mot alle bedrifter som har frankeringsmaskiner, eller de som sender litt større volumer.

Bypost er i dag etablert på fire steder – Oslo, Drammen, Stokke og Skien. I bilparken har de et femtitalls biler som hver dag kjører ruter i sine respektive områder og henter ufrankert utgående post.

Selskapet kan vise til en betydelig økning i omsetning, som igjen henger tett sammen med økning i volum. I 2015 omsatte Bypost for i overkant av 30 millioner kroner.
Siste regnskapstall for 2018 viser en omsetning på 135 millioner kroner.
– Det er ett bevis på at vi jobber rett. Ett meget høyt servicenivå i kombinasjon med gode vilkår gjør oss attraktive. Kundene strømmer til, volumet øker…

For kundene innebærer dette en enklere posthåndtering og lavere portokostnad i kombinasjon med Posten Norge sin kvalitet på distribusjon.

Om Bypost
Bypost ble grunnlagt i Grenland i 2006 og dekker i dag både Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark med kontor i Grenland, Stokke, Drammen og Oslo. De har også kunder utenfor dette området, som da frakter til Bypost via eksterne fraktselskaper. Bypost har for tiden 75 ansatte og et 50-talls egne biler på veien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: