Kodak tror på smarte programvarer

Kodak tilbyr ulike programvareløsninger for å optimalisere effektiviteten i trykkeprosessen.

Mange trykkerier står foran stadig mer prepress-arbeid. Patrick Kerr fra Kodaks softwareteam ser masseoptimering, med hjalp av smarte programvarer som en av løsningene på dette.

Kortere kjøringer og større ordre som deles opp i mindre jobber er standard for trykkerier i dag. Det sier Patrick Kerr fra Kodaks softwareteam. Dette, samt større interesse for personaliserte produkter øker arbeidsbyrden med prepress. For å få dette regnestykket til å gå opp, både for å spare id og penger, kreves det velfungerende og optimalisert arbeidsflyt, mener Kerr.

Patrick Kerr fra Kodaks softwareteam.

Masseoptimering som strategi
En strategi som Kerr tar opp er masseoptimering. Med dette menes det at man tar alle informasjoner fra igangsatte jobber og benytter denne for å gjøre arbeidet så effektivt som mulig. For eksempel kan man automatisk gruppere jobbene i henhold til spesifikke kriterier samt optimere filer og ark.

– Gjennom automatisering og smart programvare kan man garantere både prosesshastighet og presisjon for å minske operatørens inngripen.

Her nevner Kerr PDF-preflight som en vanlig programvare for filoptimering, samt Kodaks Prinenergy Workflow System. Denna programvaren kan blant annet sende meldinger til operatøren hvis noe skulle være galt med filen. Gjennom Kodaks Insite Prepress Portal, som er koplet opp mot deres Prinenergy workflow, kan kunden få en preflight-kontroll sendt direkte til seg – dersom det skulle være noe som må endres via kunden.

Layout kan være avgjørende
Det å optimalisere antall jobber i forhold til arkstørrelse er, hva miljø og økonomi angår, i mange tilfeller avgjørende, skriver Kerr.

– De som bruker Kodak Prinergy Workflow kan benytte seg av Dynamic Print Planning, som er en automatisert produksjonsplanlegging og verktøy for trykkeferdige layouter. Programmet baserere seg på Prinergy Cloud og kunstig intelligens for å generere layouter sammen med en trykkeplan som utnytter trykkpressens kapasitet på kortest mulige tid.

– Masseoptimalisering er en strategi som kan hjelpe deg med å aktivt virkeliggjøre forandringer i din organisasjon. Dessuten er masseoptimalisering absolutt innenfor rekkevidde i dag, avslutter Patrick Kerr.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.