Thor Gudmundsen: Mest optimist!

Thor Gudmundsen

Norske grafiske bedrifter bør fremover satse mer på innovasjon, integrering, logistikk, utvide verdikjeden, og bli en totalleverandør. Rådene kommer fra en veteran i bransjen, Thor Gudmundsen, leder av Norsk Grafisk Leverandørforening.

– Jeg er bekymret men mest optimistisk når det gjelder utviklingen i bransjen. Vi opplever at større grupperinger gjør det godt, og at noen er meget innovative og salgsrettet med faglig kunnskap. Men jeg savner mer nytenking og innovasjon. Det går litt mye på bransjens kunder som leder an, uten at bransjen er de som rettleder kundene, sier Thor Gudmundsen som har ledet Leverandørforeningen siden 2007.

I denne perioden har det vært viktig for Thor å samle leverandørene. Det har vært mange endringer. Noen er kommet til og andre har forsvunnet. Mens medlemstallet har vært stabilt. Nye aktører som er kommet til, er spesielt digitaltrykk-leverandører og ferdiggjøringsleverandører. For å holde foreningen levende har det vært viktig å ha gode møter med aktuelle temaer på agendaen, og med gode foredrag, som gjerne er utfordrende.

Thor Gudmundsen tok initiativet til STOPP-prosjektet hvor en samlet bransje skulle se på virkemidler for å redusere importen av trykksaker fra utlandet. Importen er noe redusert de siste årene, men er fortsatt høy.

– Vi har som bransje mye å hente tilbake. Jeg er glad for at STOPP-prosjektet nå lever videre som Trykt i Norge. Dette er viktig og står mitt hjerte nært. I denne sammenhengen har også kursene i markedsføring vært viktig, sier Thor Gudmundsen.

– Hva er situasjonen for leverandørene til grafisk bransje i Norge i dag? Er det sterk konkurranse – tette skott- eller eksisterer det et samarbeidsmiljø?

– Jeg må vel si at leverandørene sliter, og inntjeningen er liten. Men, det er viktig å være der for kundene! Mange internasjonale omstillinger påvirker også leverandørene i Norge. Kundene til leverandørene ønsker salgskompetanse i Norge. Jeg opplever at når det skal snakkes salg, så foretrekker de fleste å snakke med en norsk selger. Når det gjelder service/support utføres dette ofte via nett etc. Men når en tekniker må på plass hos kunden er det ikke viktig om vedkommende kommer fra Norge, Danmark eller Sverige, bare ting blir løst raskt og kunnskapen er der.

Mellom mange av leverandørene er det åpenhet og godt samarbeid selv med konkurranse, men i noen saker/prosjekter kan det være at man holder «kortene» tett til brystet, noe som er naturlig.

– Bransjeforeningens medlemstall synker hvert år på grunn av konsolidering og at noen fortsatt kaster inn håndkleet. Har du noen gode råd om hva foreningen bør gjøre for å øke medlemstallet?

– Gå bredere ut. Foreningen burde være et godt samlingssted for bedrifter på mediasiden, reklamebyråer og for mer tradisjonelle sign- og print/dekor bedrifter. Man kan løfte programmet slik at man blir attraktive for disse segmenter, og om man lykkes med at noen opplever dette som interessant i første omgang, vil det komme til flere etter hvert. Men, dette krever innsats, og er ressursene der? Kan det være interessant for avisene? Mange avishus er kun trykkerier i dag, da redaksjon og produksjon er fysisk adskilt! Et felles forum, som kan være et idésted og tankesmie for alle krefter innen bransjen, ville vært bra, sier Thor Gudmundsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.