Grafisk bransje i Danmark innfører høy miljø- og klimastandard for tilbudsaviser

Tilbudsaviser

Grafisk industri i Danmark innfører nå en av verdens høyeste miljø- og klimastandarder for tilbudsaviser. Et lignende initiativ har aldri blitt sett før, og den danske grafiske industrien bekreftet med dette sin posisjon som blant verdens ledende innen miljø- og klimavennlig produksjon. Ordningen er også på plass for å hindre trykkeridød, etter en offentlig debatt i Danmark der man har tatt til orde for fullstendig avskaffelse av tilbudsblader og -aviser.

Den nye standarden er basert på at alle tilbudspapirer produsert i Danmark fremover vil være Svanemerket og FSC-merket. I tillegg kan alle trykksaker klimakalkuleres med ClimateCalc, som beregner klimapåvirkningen av hver trykksak sett fra et livssyklusperspektiv.

– Det har vært en viss debatt om miljø- og klimakonsekvensen av tilbudsavisene i det siste. Derfor er det viktig for oss å understreke at vi naturligvis tar ansvar. For oss er det en selvfølge å gi et positivt bidrag til miljø- og klimasatsing, og det er grunnen til at vi nå innfører denne standarden, som aldri har blitt sett i verden. Det er jeg veldig stolt av, sier administrerende direktør Thomas Torp i GRAKOM.

Forslag om avskaffelse av tilbudspapirer
I debatten om tilbudsaviser i Danmark er det foreslått både en total avskaffelse av tilbudspapirene og en endring av dagens «Nei Takk»-ordning for husholdningsdistribuerte tilbudspapirer og ukeaviser for en «Ja Takk»-ordning. Forslaget er basert på miljø- og klimahensyn. Med innføringen av GRAKOMs nye produksjonsstandard vil det i stedet være mulig å beskytte både klima og miljø og sikre at forbrukerne kan fortsette å motta tilbudspapirer og at ukeavisene kan fortsette å distribueres.

– Med vår nye standard lager vi en løsning som kommer alle til gode. Både forbrukere, bedrifter, produsenter og miljø. De danske trykkeriene er blant de mest miljøvennlige i verden, og det er fortsatt en stor interesse blant forbrukerne for tilbudsaviser i Danmark, sier Thomas Torp.

GRAKOM advarer derfor mot å endre dagens «Nei Takk»-ordning, da det vil ha markant negative konsekvenser uten at det er gunstig for miljøet og klimaet. Blant annet vil det koste livene til mange lokale ukeaviser som ikke lenger vil kunne distribueres hvis husholdningsdistribuerte tilbudsaviser utgår.

Velg riktig papir og den korteste transportveien
– Vår erfaring er at du kan redusere karbonavtrykket ditt til en tredjedel bare ved å velge riktig papir og den korteste transportveien. Når vi samtidig har et papirgjenvinningssystem i verdensklasse, er tilbudspapirene samlet sett en ganske miljøansvarlig løsning, sier Thomas Torp.

GRAKOMs initiativ for å styrke miljø- og klimainnsatsen omfatter all dansk produksjon av husholdningsdistribuert reklame. Men organisasjonen kan selvfølgelig ikke garantere produksjon utenfor landets grenser og oppfordrer derfor alle selskaper til å produsere tilbudsavisene sine i Danmark for å leve opp til den nye standarden.

– Det er klart at for eksempel når et selskap som Coop velger å sette sin produksjon på et polsk trykkeri uten Svanemerking og med en mye lengre transport, så vil deres miljø- og klimapåvirkning være høyere. Men vi håper da at de og andre vil ta ansvar og velge dansk produksjon, sier Thomas Torp.

GRAKOMs miljø- og klimaløfte for anbudsaviser
GRAKOM garanterer at minst 90 prosent. av alle danskproduserte tilbudsaviser og annonser, som vil bli sendt ut fra 1. juli 2020, vil oppfylle de strengeste miljø- og klimakrav:

Svanemerket utskrift
Trykksaken er Svanemerket. Svanen er den høyeste miljøstandarden og den offisielle nordiske miljømerket, som stiller krav til trykkeribransjens miljøytelse basert på trykkets livssyklus. Det stilles krav til råvarene, inkludert papir, produksjons- og resirkuleringsmuligheter etter bruk. Det stilles også krav til produktets kvalitet og emballasje. Kravene strammes jevnlig i tråd med ny kunnskap og materiell. Før et trykkeri kan godkjennes for Svanemerket, må selskapet gjennomgå en omfattende sertifiseringsprosess som sikrer dokumentasjon og verifisering av at alle krav er oppfylt.

FSC-merket papir
Trykksaken er merket med FSC. FSC® er et sporbarhetsmerke som tar sikte på å fremme miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig skogsdrift. I en FSC-skog blir det ikke kuttet mer trær enn skogen kan reprodusere, og ved felling opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser. FSC-merket sikrer at forbruk av materialer til en trykksak bidrar til bærekraftig skogbruk. FSC-sertifisering krever at papiret kan spores tilbake i forsyningskjeden og garanterer at det oppfyller kravene. Alternativt kan PEFC-merke brukes.

Klimeberegning med ClimateCalc
Alle trykksaker kan beregnes ved å bruke ClimateCalc. ClimateCalc kan beregne klimapåvirkningen av hver trykksak fra et livssyklusperspektiv. Trykkeriene kan dermed gi kunder råd om valg av materialer som kan redusere et trykks CO2-utslipp, og den enkelte trykksak kan klimanøytraliseres.

ClimateCalc er basert på den internasjonale Green House Gas Protocol og på standarden for klimeberegning vedtatt av den europeiske handelsorganisasjonen, Intergraf. ClimateCalc oppfyller kravene til klimaberegninger i ISO 16759 og klimaregnskap i ISO 14064-1.

Grafisk industri i Danmark sikrer dermed den høyeste miljøstandarden for husholdningsdistribuerte anbudsaviser, mens de samtidig har et av de beste papirgjenvinningssystemene i verden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.