Den smarte fabrikk i ferd med å bli virkelighet

Den smarte fabrikken er allerede virkelighet mange steder. De mange kundeprosjektene Müller Martini har implementert forteller om det enorme potensialet i nettverkskoplede produksjonssystemer. De største driverne er de nye kravene for rask konvertering, fotobok-boommen, web-to-print og print-on-demand, som alle krever integrert produksjonsutstyr. På den kommende DRUPA-messen vil Finishing 4.0 og Connex arbeidsflytsystem vise hvordan den smarte fabrikken blir en realitet.

Justere forretningsprosessen
Med den smarte fabrikk er integrerte produksjonsprosesser, materialstrømmer og optimal datautveksling avgjørende. Unødvendige trinn elimineres, feilkilder unngås og alt som med rimelighet kan automatiseres – automatiseres. Det er ikke lenger fokus på individuelle produksjonsøyer, men snarere på optimalisering av hele prosessforløpet. Som et resultat kan til og med ultra-korte serier produseres kostnadseffektivt.

Bli kjent med de direkte fordelene
Denne overgangen krever læring og nye måter å tenke på, fordi den endrer prosesser i nesten alle områder av virksomheten. Det viktigste er at selskapet kjenner sine egne styrker og vet hvordan det vil utvikle seg videre. Müller Martinis egne spesialister sier at en rekke prosjekter har vist at idealistiske tilnærminger bør unngås og man i stedet skal fokusere på de løsningene som gir direkte fordeler.

Unngå barrierer mellom konvensjonelle og digitale systemer
Livonia Print boktrykkeri i Riga, Latvia forbereder seg på fremtiden for innbundet bokproduksjon med garn- og limbinding, ryggstifting med ikke mindre enn fem etterbehandlingssystemer for digital trykk fra Müller Martini. Selskapets nye og eksisterende maskiner er tilkoblet via Connex arbeidsflytsystem, som gir en fullstendig berøringsfri arbeidsflyt.
– Vi ser på dette som et viktig skritt mot vårt mål om total integrasjon, sier administrerende direktør Trond Erik Isaksen. Forretningsmodellen vår fungerer ikke uten den berøringsfrie arbeidsflytløsningen. Å fjerne alle hindringer mellom vår konvensjonelle og digitale produksjon er førsteprioritet. Bruken av individuelle maskiner for produksjon uten nettverkstilkobling er foreldet. Connex gjør det også lettere å overvåke produksjonen og redusere leveringstidene. Derfor ser jeg ingen fremtid for vår bransje uten ‘Connextivity’.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.