Ringvirkninger for bransjen

CopyCat opprettholder produksjonen i en vanskelig tid til tross for permitteringer og at noen avdelinger har måtte stenge for kundeoppmøte. Foto: Copycat

Det forskjellige aktørene i grafisk bransje forholder seg til den pågående virustrusselen og myndighetenes forordninger. Noen har vært nødt til å permittere ansatte på grunn av mindre aktivitet og etterspørsel etter trykksaker. I 07 Media har administrerende direktør og styre valgt å gå ned i lønn, men måtte likevel permittere ansatte.

07 Medias Kjetil Amundsen.

På noen trykkerier har de vært nødt til å sette opp sperrebånd for kunder som har vært vant til å gå rundt på arbeidsplassen.

07 Media forteller at de har gjort disse tiltakene:

• Reduserer risiko internt, samt ovenfor samarbeidspartnere og kunder gjennom tilpassede møterutiner
– Innført hjemmekontor for flere ansatte knyttet til byrå- og designtjenester, administrasjon og salg
• Utover normale rutiner for å sikre produksjonsgjennomføring, gjør de alt for å minimere risiko for at deres ansatte knyttet til trykkeriproduksjon utsettes for smitterisiko
• Omfattende hygienetiltak iverksatt
• Reiseforbud
• Innskjerpet meldeplikt

07 Medias Kjetil Amundsen maner i en artikkel på LinkedIn til at ledelsene i bedriftene starter med seg selv, når det kommer til nedskjæringer.

Utdanningsinstitusjonen IGM har gjort alle sine kurs til hjemmeundervisning frem til påske. de har også avlyst konferansen OsloMarketing.

Vårseminaret og årsmøtet til Grafisk bransjeforening Øst er avlyst på grunn av corona-situasjonen. Arrangementet var lagt til BK grafisk i Sandefjord torsdag 26. mars. Ny dato blir 12. november. De regner med et arrangement etter samme lest som planlagt – hvis smittefaren er over, med overnatting i Tønsberg fra 12. til 13. november – og arrangement hos BK grafisk.

Merkur Grafisk skriver: –Koronaviruset har rammet Norge med full kraft, og regjeringen har iverksatt kraftige tiltak som påvirker oss alle. Nyhetsbildet er preget av alvorlige budskap og tunge blikk. Selv en solid bedrift som Merkur Grafisk vil merke regjeringens tøffe tiltak, men vi vil som alltid følge overordnede pålegg, råd og tiltak til enhver tid. Hjemmekontorene er etablert, vi møtes digitalt, og vi beveger oss minst mulig- noe som også er helt i tråd med vårt kontinuerlige miljøarbeid. Med våre fleksible og positive ansatte som opptrer upåklagelig, ser vi på denne ekstraordinære situasjonen som en utfordring vi ønsker å komme styrket ut av. Vi vil hele tiden gjøre alt vi kan for at systemene og produksjonsprosessene våre går som normalt, og at vi leverer produkter og tjenester som avtalt. Siden vi har sikret oss god tilgang til nødvendige råvarer, og selv har kontroll på hele produksjonsprosessen, er vi i en god posisjon til å kunne opprettholde våre trygge og raske leveranser fremover. Med god kommunikasjon og godt samarbeid, skal vi sammen klare å komme oss igjennom denne krevende tiden. Kanskje vi med god kreativitet, ny arbeidsmetodikk og kommunikasjonsformer kommer styrket ut av denne situasjonen?

CopyCat skriver at de opprettholder produksjonen i en vanskelig tid med koronautbrudd:

–Vi kommer ikke utenom at dette er en svært vanskelig situasjon også for CopyCat og våre ansatte. Noen har blitt permittert, enkelte avdelinger har måtte stenge for kundeoppmøte, men vi gjør oppmerksom på at CopyCat opprettholder produksjonen og kan levere alle bestillinger!

–Vi oppfordrer derfor til bruk av e-post og nett ved bestillinger nå i koronaperioden, så skal vi fortsatt sørge for at du som kunde får dine trykksaker og profileringsprodukter levert som normalt.

May Tove Nyrud, faglig ansvarlig på Norsk grafisk museum i Stavanger: Koronaviruset påvirker oss alle. Vi oppfordrer alle trykkerier til å sende oss noen ord om dette – hvilke tiltak har dere gjort, omlegging av produkttilbud, permitteringer, påvirkning av kontakt med leverandører, etc.etc. Vi vil bevare denne informasjon for fremtidig forskning og historieskrivning. Send oss noen ord på may.tove.nyrud@museumstavanger.no

Peter Ollén, sjefredaktør hos AGI/Sign&Print.

Sign&Prints sjefredaktør Peter Ollén foreslår at trykkeriene i nabolag fordeler jobbene seg imellom, dersom noen opplever større etterspørsel og andre mindre.

–Mens kles- og sportsbutikker snakker om 70 prosent lavere salg, har byggemarkedene økt salget med 50 prosent, og i kolonialbransjen snakkes det om all-time high de siste ukene.

For trykkeriene ser det omtrent likedant ut. De som trykker emballasje for mat og farmasi snakker om prioriteringer og at de ikke er i stand til å trykke så mye til kundene som de etterspør. Samtidig er de som pleide å lage trykksaker for sportsarenaer, arrangementer og messer. De føler at etterspørselen døde fra den ene dagen til den neste.

Mange ganger har trykkerne styr på hverandre i nærheten. Hvis det er stille hos deg, ring kollegaen og tilby dine tjenester! Men før du gjør det, er det lurt å lese seg opp på kollegaens nettsted. Ellers gjør du fort den klassiske feilen med å snakke om deg og hva du kan gjøre, i stedet for å ta utgangspunkt i det du kan hjelpe kollegaen med.

Hvis du ser at kollegaen din for eksempel trykker etiketter til dagligvarer, må du først finne ut hva som kreves av deg for å være en underleverandør. Når du så ringer, kan du si at: «Jeg vil leie eller kjøpe eller skaffe sertifikater innen det og det, slik at jeg kan hjelpe deg.» Dette er i det hele tatt en god måte, uansett hvilken type kunde du vil henvende deg til. Ikke begynn med å skaffe tingene – start med å sikre belegget.

Ikke bli paralysert

Det er lett å bli paralysert når forandringene kommer så raskt som de gjør nå. Men det er faktisk en fin tid for å tenke gjennom det hele. En undersøkelse i Holland viste at 20 prosent av alle småbedrifter ikke kjenner seg igjen i sitt eget foretak. Utviklingen har bara rullet og gått og til slutt har det blitt noe helt annet enn det som var tanken.

Hvordan vil du at ditt foretak skal se ut om fem år? Hva vil du gjøre selv? Nå har du sjansen, for deg som har litt mindre å gjøre – eller er permittert et par dager i uken. Hva vil du? Hvor er du på vei hen? Hva skal forandres i ditt liv?

Det er veldig sjeldent at sjansen kommer slik at du har tid til å stille disse spørsmålene. Men nå er den der. Legg en strategi for foretaket. Legg en strategi for ditt eget liv. Skriv ned. Strukturer.

Tenk ut veien fra der du er nå. Delmålene. Etappene. Når skal hva være oppfylt, for at det endelige målet skal kunne nås?

Bruk denne tiden godt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: