Nødrop fra grafisk bransje

Kari Rømcke fra Grafisk Bransjeforening. Foto: Tone Buene

Grafisk bransjeforening har kommet med følgende budskap til NHO.

Etter år med omsetningsfall og lav egenkapital rammer koronakrisen grafisk bransje særdeles hardt. Styret i Grafisk bransjeforening har varslet NHO om situasjonen. Grafisk er en av bransjene i Norsk Industri som er mest utsatt.

De siste 11 årene har grafisk bransje opplevd et fall i omsetningen på 34 %, hvorav 11,8 % de siste 2 årene. Den lider av dårlig likviditet, samt lav egenkapital, og er dermed svært sårbar for ytterligere forverringer.

– Effekten av Korona situasjonen i Norge er derfor en alvorlig trussel mot bransjen, og det er fullt mulig at mer enn 50 % av bedriftene i bransjen vil gå konkurs. Det vil i så fall dreie seg om over 2 000 antall arbeidsplasser, skriver styret i brevet til NHO.

66 % er permitterte
I en fersk undersøkelse blant våre medlemmer, kommer det frem at 54 % av de ansatte er i gjennomsnitt permittert 66 %. Ordreinngangen er i snitt falt med 59 %. Det er gode grunner til å tro at disse tallene vil øke i tiden fremover. Det sier seg selv at dette vil bli veldig dramatisk for bransjen
De største kostnadene for en normal grafisk bedrift er: Lønninger, husleie og strøm, samt leasing.

Dette ønsker styret i Grafisk bransjeforening:
· At NHO/Norsk industri jobber hardt for å forlenge perioden for 100 % utbetaling av lønn opptil 6G.
· At NHO/Norsk Industri følger nøye med på ordningen med kontantstøtte for bedrifter, og sørger for at den også får effekt for de mer sårbare selskapene også. Erna Solbergs ord “Livets rett” kan få en brutal effekt for mange selskaper innen grafisk. Vi mener det må skilles imellom klare konkurskandidater og selskaper med lav EK og lave overskudd.

“Vår kanskje største bekymring er at myndighetene kutter støttetiltakene for tidlig. Vi frykter det vil ta flere måneder før vår bransje kommer tilbake til en normal situasjon. NHO/Norsk industri må jobbe for å bevisstgjøre Regjeringen/Stortinget om dette,” skriver styret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Nordisk emballasjemesse i mai

Tekst: Peter Ollén |

De internasjonale messene er avlyst, men 10. – 12. mai arrangeres en nordisk, digital messe med fokus på emballasje og e-handel. Det er AGI-forlaget med Pack Sweden som arrangerer og tidsskriftet nord emballage er involvert i markedsføring og regi av foredragene. Messen har fått navnet Packnorth.

Publisert av: