KJØP LOKALE grafiske tjenester

Pål Stensaas har lagt ut denne appellen på Facebook, og den er myntet på kjøpere av grafiske tjenester.

Når hjulene igjen ruller uten den store smittefaren hengende over oss, så må trykksakkunder følge myndighetenes oppfordring om å handle norsk. Det er et usedvanlig viktig signal. Vi må ta vare på grafisk kompetanse. Vi trenger en sterk grafisk bransje.

Grafiske bedrifter har betydelige utfordringer i denne koronakrisen. Mange er permitterte, og man tærer på en svak egenkapital. Bransjen har dessuten i mange år kjempet mot lavpris-konkurrenter i utlandet. Både offisielle og private aktører har bestilt trykksaker i utlandet som like gjerne kunne blitt produsert i Norge.

I drøyt ett år har lav kronekurs hjulpet oss i konkurransen. Før koronaen tok oss, ble det importert store mengder trykksaker; brosjyrer, bøker og annet materiell. Danmark var den største eksportøren til Norge. Noen bedrifter har med hjelp av kronekursen klart å ta noen oppdrag tilbake til norsk jord.

Norske forlag
er storkjøpere av trykkeritjenester i utlandet. Noen av utgivelsene er til og med finansiert med offentlige midler. Vi oppfordrer norsk forlagsbransje til å ta hjem sine oppdrag. Vi trenger dem.

Næringslivet
må benytte tjenester fra lokale grafiske bedrifter. Handle lokalt!
Det samme gjelder kommuner og fylker som er berørt av reformen. Nye konstellasjoner trenger nye skilt, nye brosjyrer, nye dokumentprofiler, hjemmesider og mye mer som norske grafiske bedrifter kan levere med høy kvalitet.

Grafisk bransje
må også ta grep og fortelle kommunene, fylkene og næringslivet for øvrig alt vi kan bidra med i en etter-koronaen-tid hvor markedsføring og profilering blir en viktig faktor for å skape nye verdier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: