Når skal vi møtes?

Den store messehallen på Hellerudsletta står tom i år

95,2 prosent av de produserende foretakene ser positivt på å komme til en lokal norsk Sign& Print messe i september neste år. Det sto klart da vi leste resultatet av en forespørsel til grafiske og signforetak fra nord til sør og fra små til store firmaer.

Vi spurte også om man kan tenke seg å delta på en konferanse i løpet av høsten. Her svarte bare 31 prosent at dette var noe de kunne tenke seg. Når 69 prosent av våre lesere ikke vil ha fysiske møter i høst, så tar vi konsekvensen av det.

Men også når det gjelder konferansene på messen neste år, så kommer vi til å avsette dobbelt så store lokaler, slik at det skal være god plass mellom stolene. Behovet for ny kunnskap er meget stort og dette skal tilgodeses – i høst digitalt og på messen om et år, med å holde avstand.

76,2 prosent av de som svarte, kan tenke seg å reise til Drupa i april neste år. Xerox og Bobst har meddelt at de ikke stiller ut, men for øvrig har vi ikke hørt om noen avhopp fra neste års Drupa.

Endelig spurte vi om våre lesere kan tenke seg å dra til Fespa i Madrid den 6.-8. oktober i år. Der var det 21,4 prosent som svarte ja og 78,6 prosent som ikke kunne tenke seg en slik reise. Ettersom ingen leverandører inngikk i svargruppen, så er det altså slik at hvert femte produserende foretak kan tenke seg å reise til Madrid i høst, for å delta på Fespa.

Tyskland har besluttet at ingen events får tillatelse til å gjennomføres før 1. november. Så det er nok fortsatt usikkert om det overhodet blir noe av Fespa i høst.

Når vi snakker med leverandørene merker vi en generell trend at trykkeriene har blitt hardere rammet av koronatiden enn skiltmakerne. Men det er store forskjeller. De som bygger messer og arrangementer har det stendødt mens de med skjærebord har hatt fullt opp med å lage beskyttelsesutstyr, gulvmerker og pleksiglassplater.

Her er alle svarene i undersøkelsen:

Kan du tenke deg å dra på Fespa i Madrid den 6.-8. oktober i år?
Ja 21,4 % Nei 78,6 %

Kan du tenke deg å dra på en konferanse nå i høst?
Ja 31,0 % Nei 69 %

Kan du tenke deg å dra på Drupa i Düsseldorf den 20.-30. april neste år?
Ja 76,2 % Nei 23,8 %

Kan du tenke deg å dra på Sign & Print i Oslo den 15.-16. september 2021 – altså om drøyt ett år?
Ja 95,2 % Nei 4,8 %

Er det viktig at også Promotion inngår i messen i Oslo neste år?
Ja 52,4 % Nei 47,6 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: