Grafisk Bransjeforenings generalforsamling

Styret i Grafisk bransjeforening: Thomas Erichsen (t.v.) Ørjan Risanger, Kjetil Sjøeng, Lede Syvertsen Olsson, Inger Marie Spange, Henrik Hartberg og ved trommene Jøran Aulin-Jansson. (Daniel Hauksson var ikke tilstede). Foto: Grafisk Bransjeforening.

Generalforsamlingen i Grafisk bransjeforening ble gjennomført på landsmøtet til Grafisk bransjeforening i Bergen.

Styreleder Jøran Aulin-Jansson fra Jansson & Bjelke AS, nestleder Kjetil Sjøeng, Merkur AS og styremedlem Henrik Hartberg, 07 Media AS ble gjenvalgt.
Styrets sammensetning:
Leder: Jøran Aulin-Jansson (gjenvalg) Jansson & Bjelke AS
Nestleder: Kjetil Sjøeng (gjenvalg) Merkur AS
Styremedlem: Henrik Hartberg (gjenvalg) 07 Media AS
Styremedlem: Lene Syvertsen Olsson (ikke på valg) Fjuz Kommunikasjon AS
Styremedlem: Morten Gunnarshaug (ikke på valg) Gunnarshaug Trykkeri AS
Styremedlem: Inger Marie Spange, Storybold Reklamebyrå AS (ikke på valg)
Styremedlem: Daniel Haukson (ny), Zoom AS
Varamedlemmer:
Thomas Erichsen, Bodoni AS
Ørjan Risanger, HBO Novaprint AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: