UPM tapte 2,2 milliarder på streiken

Nå kommer den første informasjonen om virkningene av den finske papirstreiken. Den viser både tap og gevinster for UPM. Foto: Arkiv / Claes Nordström

Etter nesten fire måneder kunne streiken ved UPMs finske papirfabrikk avblåses i slutten av april. I en offisiell børsmelding vedrørende første kvartal 2022 opplyser UPM at selskapet har tapt 220 millioner euro, tilsvarende drøyt 2,2 milliarder kroner. Resultatet er imidlertid fortsatt positivt, men noe lavere enn samme periode i 2021.

Informasjonen i børsmeldingen er den første indikasjonen på de økonomiske konsekvensene av den langvarige streiken. Sammenlignet med første kvartal 2021 har UPM økt sine totale inntekter med 12 prosent til over 2,5 milliarder euro. Dette skyldes i hovedsak prisøkninger som i de ulike mediene ligger på mellom 34 og 74 prosent.

Endelig har imidlertid selskapet nytt godt av reduserte variable kostnader på grunn av streiken. UPM skriver at faste kostnader sammenlignet med fjerde kvartal 2021 hadde falt med 103 millioner euro, på grunn av sesongmessige årsaker, planlagt vedlikehold av tremassefabrikken i Kymi og streiken som varte fra 1. januar til 22. april. I løpet av andre kvartal vil de trolig bli påvirket av at varelager er tømt og variable kostnader stiger igjen.

Salget av etikettmaterialer økte
Hos UPM Raflatac, verdens nest største produsent av selvklebende etikettmaterialer, økte salget fra 391 millioner euro til 451 millioner euro til tross for streiken, men bruttofortjenesten ble mer enn halvert.

UPM skriver at det er betydelige usikkerheter i utsiktene for 2022. Dette skyldes krigen i Ukraina, veksten i den europeiske og globale økonomien, energimarkedssituasjonen i Europa og spenningene i råvare- og logistikkmarkedene.

Avventer prisøkning
Men UPM forventer at etterspørselen etter deres produkter vil fortsette i 2022. I løpet av første halvår vil produksjonen og utfallet av streiken påvirke de finske enhetene UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers og UPM Communication Papers, samt de to planlagte vedlikeholdsstengingene av tremassefabrikker i Finland i løpet av andre kvartal.

Salgspriser og variable kostnader forventes å øke i de fleste UPM-selskaper i løpet av første halvår 2022. UPM vil fortsette å styre marginer med produktpriser, optimalisere sin produkt- og markedsmiks og ved å iverksette tiltak for å effektivisere variable og faste kostnader.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: