Johs Olsen kjøper Wittusen & Jensens grossistvirksomhet

Johannes Berger, styreleder og hovedaksjonær Johs Olsen Handel og Peter Odd Jensen, representant for eiere Wittusen & Jensen A/S (WJ Business Partner) og påtroppende styremedlem i Johs Olsen Handel. Foto: Pressebilde

Johs Olsen, gjennom Johs Olsen Handel kjøper 100% av aksjene i Wittusen & Jensens datterselskap WJ Business Partner.

Med dette styrker Johs Olsen sin tilstedeværelse i det sentrale østlandsområdet, og vil få en omsetning på godt over en milliard kroner, noe som vil gjøre selskapet til markedets største norskeide forbruksvaregrossist.

WJ Business Partner AS
WJ Business Partner AS er et av de mest tradisjonsrike selskapene innen engroshandel i Norge. Selskapet ble etablert i 1897, og hadde i 2021 en omsetning på 415 millioner kroner. Selskapet er familieeid. WJ BP har hovedkontor på Skullerud i Oslo, og hovedlager på Berger i Skedsmo, med til sammen 95 ansatte. De har to forretningsområder, forbruksmateriell og emballasje og profil og print. Selskapet selger i hele landet, men har en betydelig markedsposisjon og tyngde i Oslo, Innlandet og Viken som er selskapets hjemmemarked.

Johs Olsen Handel
Johs Olsen Handel er et konsern og eierselskap for Norengros Johs Olsen AS. Selskapet med hovedkontor og logistikksenter på Gjøvik og 120 ansatte har historie tilbake til 1923 og er en ledende leverandør av forbruksvarer til offentlig og privat sektor i Oslo, Innlandet og deler av Viken. Selskapet har fem butikker, og omsatte for 651 millioner i 2021. Johs Olsen selger varer innen storhusholdning, emballasje og kontor- og datarekvisita. Johs Olsen Handel eier også 50% av aksjene i Ødegaard Engros AS, som er lokalisert i Ålesund og omsatte for 491 MNOK i fjor innenfor de samme varegruppene i Midt-Norge. Både Johs Olsen og Ødegaard Engros er medlemmer i Norengros kjeden.

Som en del av transaksjonen kommer Wittusen & Jensen A/S inn på eiersiden som en minoritetsaksjonær med rundt 6% av aksjene i Johs Olsen Handel.
– Vi er glade for å spille en aktiv rolle i konsolideringen av grossistbransjen, sier Peter Odd Jensen, daglig leder og representant for eierfamiliene i WJ. – Tiden var nå inne for å skrive et nytt kapittel i WJ Business Partner sin lange og stolte historie. Vi har stor tro på denne framtidige konstellasjonen, og ser frem til å være med videre i en mindre eierposisjon, avslutter Jensen.

Johannes Berger, styreleder og hovedaksjonær Johs Olsen Handel og Peter Odd Jensen, representant for eiere Wittusen & Jensen A/S (WJ Business Partner) og påtroppende styremedlem i Johs Olsen Handel, Tomas Holmestad, Adm dir Johs Olsen og Johs Olsen Handel og Sven Erling Øversjøen, driftsdirektør og påtroppende Adm dir i WJ Business partner. Foto: Pressebilde

– Johs Olsen og WJ passer svært godt sammen, sier Johannes Berger, hovedeier og styreleder i Johs Olsen Handel. – De to selskapene får sammen en god markedsposisjon i det sentrale østlandsområdet, og dette danner et godt grunnlag for videre vekst. Vi blir faktisk markedets største norskeide forbruksvaregrossist, og det er vi stolte over. Sammen vil disse selskapene spille en nøkkelrolle i å drive grossistbransjen videre og kunne gi våre kunder enda bedre utvalg, service og priser, konkluderer Berger.

Må godkjennes av konkurransemyndighetene
JO handel vil få en konsolidert omsetning på 1,3 milliarder kroner etter transaksjonen.
– Etter transaksjonen er godkjent av konkurransemyndighetene venter en fase der vi skal lære hverandre å kjenne, før vi planlegger noen integrasjonsaktiviteter, sier Tomas Holmestad, administrerende direktør i Johs Olsen Handel. – Vi er innstilt på at dette skal ta noe tid. For selskapets ansatte og kunder vil derfor alt fortsette som før i den kommende tiden. Selskapene vil fortsette å operere under sine to respektive merkenavn, og kundene vil fortsatt forholde seg til den samme dyktige fagkonsulenten, kundesenter og nettbutikken som i dag, avslutter Holmestad.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Messe- og konferansevegger med Canons løsninger

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

I sin nyeste blogg forteller Canon om et besøk hos Marc Bric på Rud i Bærum for å sjekke om firmaet er fornøyde med sin nye Colorado 1630. De har brukt maskinen til produksjon av messe- og konferansevegger – da denne typen arrangementer nå er oppe og går igjen for fullt etter et par års pandemidvale.

Publisert av: