Robotene kommer!

PUBLISERT: 20 juni 2022
OPPDATERT: 21 mars
Kuka tilbyr både store og små industriroboter. Foto: Pressebilde

Når blir roboter et vanlig syn ute i trykkeriene? I annenhver virksomhet, liten og stor om 5-6 år, mener robotprodusentene Sign & Print snakket med. Interessen er allerede stor i mange bransjer og øker dramatisk.

Automatisering og robotløsninger begynner å bli den nye normen i flere bransjer. I bil-, logistikk- og produksjonsindustrien er det ikke et uvanlig syn på bedrifter og heller ikke på emballasjebedrifter. Micael Amandusson, kanalsjef i Kuka Nordic, sier at emballasjeindustrien alltid har vært av stor interesse.

– Et av de vanligste bruksområdene for robotene våre er uten tvil pakking og palletering – i alle mulige bransjer, alt fra mat til trykk. Spesielt interessant er det at vi får stadig flere kunder som bruker roboter til 3D-printing – møbler, bygninger og alt tenkelig.

Kuka er rettet mot alle bransjer. «Alt som kan automatiseres,» sier Micael. Det kan være bilindustrien, emballasjeindustrien, medisinsk teknologi og metallindustrien men også e-handel, luftfartsindustrien og underholdning og så videre. De tilbyr alle typer roboter, store og små:

 

Micael Amandusson, kanalsjef i Kuka Nordic. Foto: Pressebilde

– Det er fra de aller minste med 3 kilos nyttelast opp til 1300 kilos nyttelast og vi har klart det bredeste utvalget. I tillegg kan de monteres på gulvet, på veggen eller hengende i taket – faktisk i hvilken som helst vinkel du ønsker.

Hvordan opplever du bruken og interessen for dine robot- og automatiseringsløsninger i dag i Norden?

– Robotisering er fremtiden, noe som merkes når interessen for automatisering generelt øker. Interessen øker dramatisk, antall solgte roboter økte i 2021 med over 50 prosent sammenlignet med 2020 – og i løpet av årets tre første måneder har økningstakten vært enda brattere!

– Det er fremfor alt der de monotone og tunge arbeidstrinnene finnes at roboter er best egnet, og hvor det trengs presisjon. Men pappmontering, etikettering og merking er også vanlig.

Mange grunner
Det er ennå ikke så vanlig å se robotløsninger på nordiske trykkerier. Årsakene til at det ennå ikke er så mange roboter i trykkeribransjen kan være mange og helt sikkert variere avhengig av størrelsen på trykkeriet, ifølge Micael Amandusson.

– Men her har vi litt av det klassiske dilemmaet med høna og egget; siden ingen andre i min bransje har installert roboter så kanskje jeg burde vente? Faktisk er det vanligvis lett å få en ide om ROI (Return of Investment) for et robotprosjekt. At arbeidsmiljøet også blir bedre er da en bonus.

– For de virkelig store trykkeriene ser jeg for meg at investeringer i automatiseringsutstyr skjer i større trinn og sjeldnere. Kanskje betyr det at du ikke fokuserer på din materialhåndtering i disse periodene mellom de store investeringene? Når det gjelder de mindre trykkeriene, tror jeg det skyldes to samtidige faktorer: På den ene siden kan du ha en misforståelse om at en robot er dyr og komplisert, og du kan mangle kontakt med lokale integratorer som kan bistå med implementeringen av en robot.

Hva har trykkerier å tjene på å investere i automatiseringsløsninger?

– I dag er den store utfordringen for alle bransjer å få tilgang på arbeidskraft. Automatisering av deler av håndteringen gjør våre kunder mindre følsomme for eksterne faktorer som sykefravær i pandemitider og lønnssamtaler. I tillegg vil automatisering av enkle og monotone oppgaver gjøre våre kunder til mer attraktive arbeidsgivere dersom de mangler de monotone oppgavene – noe som helt sikkert vil bli stadig viktigere.

Foto: Pressebilde

Er implementering av robotløsninger mer beregnet på store produksjoner, eller gjelder det også mindre bedrifter?

– Absolutt ikke, hele poenget med en robot er nettopp dens enorme fleksibilitet. Den store forskjellen på en spesialmaskin og en robot er nettopp at en robot kan utføre flere ulike oppgaver og få tildelt nye med enkle grep. En spesialmaskin krever derimot omfattende ombygging. At en robot kun er beregnet på store serier er en misforståelse. Behovet for automatisering øker dramatisk av flere årsaker, ifølge Micael Amandusson.

– Krig og pandemier har tydelig vist hvor følsomt det globale leveransesystemet er, ved å flytte større deler av produksjonen og håndteringen tilbake da reduseres denne avhengigheten. Og ved å automatisere samtidig slår du to fluer i en smekk – du reduserer kostnadene og øker fleksibiliteten, og blir som sagt mindre avhengig av å ha full bemanning på stedet.

Hvis du som trykkerileverandør går inn i investeringsideer for å automatisere, hvilke tips har du å gi?

– Vær veldig tydelig på hvilke mål du ønsker å oppnå med prosjektet ditt, ikke vær redd for å diskutere med flere leverandører. I tillegg er det ofte en kostnadseffektiv vei videre å gjøre en grundig mulighetsstudie.

Robot-tette land
Ifølge en 2021-rapport fra International Federation of Robotics (IFR) er Sverige nummer fem på listen over de mest robottette landene i verden, mens Danmark ligger på delt niendeplass med Kina. Norge plasserer seg ikke i det hele tatt på listen over de 21 mest robot-tette landene i verden.

Robot-tettheten hos produksjonsbedrifter i 2020. Illustrasjon: ifr.org

Førsteplassen innehas av Sør-Korea og i synkende rekkefølge kommer Singapore, Japan og Tyskland. Deretter kommer da Sverige, men Danmark ligger ikke langt bak. Robottettheten beregnes av IFR gjennom antall roboter per 10 000 ansatte i en bransje. 126 roboter per 10.000 ansatte er det globale gjennomsnittet i 2020. Utviklingen har altså gått i rasende tempo. Sammenlignet med for fem år siden er det nesten en dobling, ifølge World robot-rapporten.

Ola Mellström, svensk salgssjef i Universal Robots, forteller at trykkerier fortsatt håndplukker mye, men at roboter om noen år vil bli et mer vanlig syn på trykkerier. Foto: Pressebilde

Stadig økende interesse
Den danske robotutvikleren Universal Robots har spesialisert seg på samarbeidsroboter, eller cobots som er et annet vanlig navn. Ola Mellström, svensk salgssjef, ser en stadig økende interesse og etterspørsel etter roboter og automatisering.

– Vi jobber kun med samarbeidsroboter og de er først og fremst for små og mellomstore bedrifter. De som har en variert produktflora og ikke store serier. Vi retter oss mot dem og der ser vi et veldig stort potensial.

Hvilke typer arbeidstrinn kan det dreie seg om?

– Det er mye palletering og mye maskindrift. Å mate en maskin som vil gjøre et steg og deretter få delen ut. Men palletering er et stort bruksområde.

Selskapets salg i Norden taler for seg selv. Ola Mellström underbygger dette med at selskapet har økt årlig med cirka 25–30 prosent siden 2015. Det eneste unntaket var pandemiåret 2020 med en liten nedgang, og så fortsatte den å stige igjen.

– 2021 ble avsluttet godt over 2019 og vi har en sterk tro også fremover på økninger i minst samme klasse som før.

Ikke bytt ut personalet
Det største argumentet for automatisering har alltid handlet om å fjerne kjedelige repeterende oppgaver, ifølge Ola Mellström. En annen kan være å forbedre arbeidsmiljøet og komme vekk fra oppgaver som kan være farlige for personalet å utføre. Argumentene kan brukes på et bredt spekter av bransjer. Men det er flere fordeler å vurdere.

– Jeg vil si at nå er vi ute av en pandemi, og jeg føler at bedrifter ser seg rundt nå fordi de skjønner at de er mer sårbare enn de var før. Du vil sannsynligvis sørge for at du har en produksjon på gang og ikke at du står der, men hele staben. Det jeg ser er at mange ønsker å automatisere, ikke for å erstatte eksisterende personell men for å kunne ta inn flere jobber og i stedet la personalet gjøre morsommere oppgaver enn de til en viss grad gjør i dag. Ikke at du skal erstatte en arbeider med en robot. Jeg synes den praten føles veldig fjern i dag.

Universal Robots spesialiserer seg på samarbeidsroboter, såkalte Cobots. Foto: Pressebilde

At kun større bedrifter med store produksjoner ville være aktuelle for automasjon og robotløsninger er en misforståelse, sier Ola Mellström og forteller at de nylig var ute og gjorde en installasjon ved et mindre sveisefirma med fem ansatte.

– Nei, vi retter oss som sagt mot mindre bedrifter. Eieren mente at det var bedre å lære roboten å sveise slik at de ansatte kunne gjøre noe annet. Det er egentlig ingen begrensninger.

Han forteller at robotløsninger foreløpig ikke er så vanlig å se i trykkerier. Det er fortsatt mye håndplukking som gjelder. Men det kommer mer og mer:

– Jeg vil tro at det innen en periode på 5-6 år vil være så vanlig at man ikke reagerer på det, sier han og trekker paralleller til da det ble snakket mye om Tesla og nå står det elbiler i annethvert kvartal.

Hvorfor er det viktig å automatisere?

– For å opprettholde konkurranseevnen og for å opprettholde produksjonen i Norden tror jeg vi må automatisere. For hvis du ser på hva som er dyrt i produksjonen av et produkt, er det ofte lønnskostnaden. Kan man kjøre en robot på kveldsvakt eller fredag ​​ettermiddag og la den stå og tygge noen timer, tror jeg mye er vunnet for bedriftene. At man tør å ta inn nye bestillinger. For du finner ingen som vil stå og jobbe en torsdagskveld lenger. I en storby kan det være en base og man kan ansette folk, men ute på landsbygda er det vanskelig å finne folk som vil være ute i en produksjon.

– Vi prøver å gjøre terskelen så lav som mulig slik at man gjør det så enkelt og smidig som mulig å automatisere. Da kan man virkelig automatisere alt. Men, det koster da. Men en enkel og fleksibel automatisering, hvor du plukker eller stabler noe skal ikke koste mange hundre tusen og du vil raskt kunne tjene det inn. Vi pleier å si at det er en uttelling på ni til atten måneder, sier Ola Mellström.

Palletering er en vanlig jobb for en robot. Pressebilde.

Les videre

Veien fra familiebedrift til stort trykkerikonsern

En tydelig trend i den grafiske bransjen de siste årene har vært oppkjøp og konsolideringer. En bedrift som har gjort den reisen er Gunnarshaug Trykkeri i Stavanger, som i fjor ble en del av Aksell-gruppen. En endring som selskapets tidligere administrerende direktør ser på som både nødvendig og svært vellykket.
Morten G-web

Schibsted med nytt trykkeri i Vestby

Fredag 8. september åpnet Schibsted sitt nye trykkeri i Vestby. Trykkeriet er svært kompakt, og rommer bare 20 prosent av arealet til det gamle lokalet i Nydalen.
– Dette er et trykkeri for fremtiden, sier administrerende direktør i Schibsted Trykk, Bjarne Andersen.
schibsted1

Lover stabile papirpriser ut året

Papirprodusenten Sappi Europe kunngjør at de vil holde prisene på samme nivå resten av 2023.
paper-279007_1920-1024x767

Canon vestlandet får ny kundeansvarlig

Jon Larsen overtar etter Terje Eriksen, som etter 16 år som Business Developer og Account Manager i Professional Print teamet hos Canon, nå går over i pensjonisttilværelsen.
jon_larsen_canon

Siste nytt

Veien fra familiebedrift til stort trykkerikonsern

En tydelig trend i den grafiske bransjen de siste årene har vært oppkjøp og konsolideringer. En bedrift som har gjort den reisen er Gunnarshaug Trykkeri i Stavanger, som i fjor ble en del av Aksell-gruppen. En endring som selskapets tidligere administrerende direktør ser på som både nødvendig og svært vellykket.
Morten G-web

Ny serie printere fra Canon

Canon har lansert sin nye imagePROGRAF TM-serie med A0+- og A1+-skrivere til teknisk og reklamerelatert storformatutskrift. Kundegruppen Canon ser for seg er alt fra arkitekt-, ingeniør-, produksjons- og byggevirksomheter til butikker, utdanningsinstitusjoner og hotell- og restaurantnæringen.
canon_dakserie

Neonsjokk hos Nize: "Tilbyr noe annet"

Fargerike trykk med neonfarger fanget blikket på Nize Equipments stand under Sign&Print Scandinavia. Men også en printer som kan skrive ut taktile skilt som bokstavelig talt står ut.
Nize-3-1024x683

Kodak styrker Prinergy i versjon 10

Kodak fortsetter å forbedre ytelsen, funksjonaliteten og sikkerheten til arbeidsflytprogramvaren deres.
Kodak_prinergy-10