Ny undersøkelse: Kundekommunikasjon på papir engasjerer fremdeles best

Britiske Royal Mail har publisert en rapport om papirbasert reklame.

Alle aldersgrupper engasjerer seg i kundekommunikasjon som havner i postkassen, inkludert generasjon Z og millennials viser en ny britisk undersøkelse utført av markedsavdelingen i Royal Mail fra juni 2022.

83 % av de forespurte forbrukerne ønsker å velge om de vil motta kommunikasjon fysisk i postkassen eller digitalt som e-post. 50 prosent synes ikke at papirløst alternativ er positivt.

Undersøkelsen viste at da 42 prosent av respondentene ble oppfordret til å gå papirløst i fjor og nesten halvparten ble tilbudt insentiver til å gjøre det, var det kun rundt 24 prosent som valgte å gjøre det, og bare halvparten av respondentene var glade for å bli papirløse. Dette tyder på at det vil være lurt for de som sender ut reklame å imøtekomme kundenes ønsker, da 88 prosent av de forespurte leser hele eller mesteparten av den fysiske reklameposten, sammenlignet med 76 prosent for e-poster, 58 prosent for reklame via tekstmeldinger og 44 prosent for varsler på apper.

Ved å granske tallene nærmere fant undersøkelsen at det er dobbelt så stor sannsynlighet for at folk oppgir at de forstår komplisert informasjon når den blir presentert for dem i fysisk post sammenlignet med digitale formater, og 57 prosent av respondentene rapporterer at det er mindre sannsynlig at de går glipp av noe hvis det kommer til dem i et fysisk format.

Undersøkelsen fant at alle aldersgrupper engasjerer seg i fysisk post, inkludert generasjon Z og millennials som setter pris på det personlige preget som Royal Mails produkt «kundepost» gir. De engasjerer seg mer enn e-post: 85 prosent av dem åpner den; 65 prosent tar vare på den for fremtidig referanse; 49 prosent la det fra seg for å ta det frem senere og ikke minst – 40 prosent viser det til andre i husstanden.

Lenker: Rapporten via Marketreach i UK.

Two Sides Nordic ser nærmere på resultatene.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Stora Enso selger papirfabrikk til eierne av Lidl

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Stora Enso har inngått avtale om å selge papirfabrikken Maxau i Tyskland til Schwarz Group, som ellers driver med detaljhandel. De eier kjedene Lidl og Kaufland og sies å være den største detaljhandelskjeden i Europa og den fjerde største på verdensbasis målt i omsetning.

Publisert av: 

Skalérbar trykkpresse med nye formatmuligheter

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Med slagordet ”Perfekt fra alle sider” lanserer Heidelberg den nye generasjon av Speedmaster SX 102. Denne nye trykkpressen henvender seg primært til kommersielle trykkerier, som krever et høyt produktivitets- og kvalitetsnivå med trykk på begge sider i én kjøring.

Publisert av: 

Skipnes: ”Vi blir mer konkurransedyktige”

Tekst: Claes Nordström | Foto: Skipnes

Det blåser positive vinder hos Skipnes. Arktrykkeriet, med både digital- og offsettrykk, har nå etablert seg i nye, større lokaler. I samme veiven har selskapet investert stort i mer effektiv offsetproduksjon, noe som gir dem muligheter til å ta på seg større volumer de neste årene.

Publisert av: 

Sverige: Postnord slutter å distribuere uadressert reklame

Tekst: Anja Degerholm | Foto: Pressefoto

Postnord i Sverige avvikler virksomheten for uadressert direktereklame (ODR) rettet mot husholdninger. Det er ikke lenger en lønnsom virksomhet for selskapet, noe som peker på et prispresset marked og stigende papirpriser som bakgrunn for beslutningen. I stedet bør det fokuseres på mer målgruppeorientert, adressert annonsering.

Publisert av: