Norsk undersøkelse: Høytlesing avgjørende for barns ordforråd

PUBLISERT: 12 september 2022
OPPDATERT: 30 juni
En ny undersøkelse viser at så lite som 15 minutter med høytlesing for de minste gjør underverker for ordforrådet. Illustrasjonsbilde

En undersøkelse initiert av Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo viser at høytlesing for barn er noe av det viktigste foreldrene kan gjøre for å påvirke barnas språk. Undersøkelsen ble gjennomført under koronapandemien, da barna tilbragte mer tid med foreldrene.
Med stengte barnehager under koronapandemien kunne forskere studere barns språkutvikling i hjemmet. Mens passiv skjermtid er et hinder for læring, kan bare 15 minutters høytlesing gjøre underverker for ordforrådet.

Da førsteamanuensis Natalia Kartushina ved Senter for flerspråklighet (MultiLing) hørte på nyhetene at barnehagene skulle stenge, så hun en unik mulighet. – Med lockdown fikk vi for første gang sjansen til å undersøke foreldrenes rolle i utvikling av barnas språk isolert sett. Vanligvis er det vanskelig å skille foreldrenes påvirkning fra barnehagens, sier Kartushina.

Sammen med professor Julien Mayor ved Psykologisk institutt satte hun i gang et stort internasjonalt forskningsprosjekt der de undersøkte aktiviteter som høytlesning, sang, lek, spill og barnas tid foran skjermen.– Høytlesningens betydning var det klareste resultatet i undersøkelsen, sier Kartushina, og utyper:

– Jo mer foreldrene leste for barna og jo mindre passiv skjermtid de hadde, jo mer utviklet språket seg. Så lite som 15 minutter høytlesning daglig og mindre passiv skjermtid hadde stor betydning for språkutviklingen hos de minste barna, sier Kartushina.

Høytlesning var den aktiviteten som i størst grad bidro til utvikling av barnas passive ordforråd, altså antallet ord barna forsto.

– Barna som ikke ble lest for i det hele tatt hadde lavere økning i passivt ordforråd enn det som var forventet for aldersgruppen, sier Kartushina.

Du kan lese mer om undersøkelsen på Humanistisk Fakultets nettsider.

Les videre

All in Agfa ved nyinvestering

Reklamepartner Graphics på Sofiemyr sør for Oslo satser dobbelt og investerer i to storformatprintere fra Agfa. Det innebærer at nesten all deres print produseres med Agfa-maskiner.
ITAB Oberon

Rigger seg for trykkerifremtiden med ny teknologi

Det lille, men store, Stavanger-baserte trykkeriet, Omega Trykk, har investert i ny trykkteknologi fra Canon for å være rigget for både nå- og fremtiden.
Daglig leder Erlend Bakken viser Anita Vistnes Bakken menyen i PRISMAsync

Større lerret for storformatprodusent

Siden 1994 har Megaprint gjort seg bemerket som en stor leverandør av storformattrykk. Høsten 2022 ble det gjort en sammenslåing med Spitting Image, som gjorde at utvalget ble utvidet med printing og innramming av kunst. Til våren åpner et kunstverksted på Skøyen i Oslo for å styrke det området ytterligere.
Mega NH Patrik

18 tips til hva du kan se på Drupa

Vår reporter var på plass på forhåndspresentasjonen av en del av utstillerne på årets Drupa, og fikk notert seg en del av det som blir å se og teste på de forskjellige standene.
Kollage 18 tips

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie