Heidelberg i fremgang varsler høyere priser

Heidelberger Druckmaschinen har lagt et godt grunnlag for å oppnå de finansielle målene, ifølge administrerende direktør Ludwin Monz. Foto: Pressebilde.

Heidelberg har kommet fint gjennom første halvdel av 2022, men spår høyere priser for å fortsette den positive utviklingen.

Det gode halvårsresultatet skyldes dels valutasituasjonen, men også økt salg av varer og tjenester. Dermed er salget i første halvår rundt 14 prosent høyere enn året før.

Emballasjesegmentet hadde spesielt sterk vekst, fra beskjedne €415 millioner året før til €535 millioner. En økning på nesten 29 %. På grunn av det forbedrede salget økte EBITDA (resultat før skatt, gjeld og avskrivninger) til €68 millioner i andre kvartal. Dette overskred langt forrige års tall på €38 millioner.

Bedre salgspriser har motvirket de betydelige kostnadsøkningene på råvarer og halvfabrikata. Nettoresultatet etter skatt etter seks måneder økte fra €13 millioner til €44 millioner. Bare seks måneder inn i inneværende regnskapsår er det over nivået på totalresultatet for hele fjoråret.

Vil sikre margin gjennom prisøkninger

I andre kvartal fortsatte også ordreinngangen å stige til rundt €622 millioner – en økning på 5 prosent. Dette ble støttet av valutaeffekter og høy etterspørsel fra Sentral-Europa og Nord-Amerika. Som et resultat er ordrereserven på over 1 milliard euro for første gang på flere år. Denne høye ordrereserven og halvårstallene skaper et utmerket grunnlag for å nå målene for året som helhet, skriver Heidelberg i en pressemelding. I andre halvår forventer Heidelberg imidlertid ytterligere økninger i personal- og energikostnader spesielt.

– Til tross for et vanskelig miljø har vi overvunnet utfordringene i første halvår og oppnådd ytterligere vekst. Vi er imidlertid fortsatt forsiktige fordi det ennå ikke er helt klart hvordan den globale situasjonen vil utvikle seg, sier selskapets administrerende direktør, Dr. Ludwin Monz.

– Vi har i løpet av første halvår lagt et godt grunnlag for å nå våre økonomiske mål. Med dette i bakhodet fokuserer vi på å opprettholde våre forsyningskjeder, sikre vår margin gjennom høyere salgspriser og fortsette vår kostnadsdisiplin, legger han til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.