Etter rekordåret: Reklameinvesteringene når nye høyder

Foto: Pressebilde
PUBLISERT: 14 juni 2023
OPPDATERT: 14 juni
Madeleine Thor, IRM. Foto: Pressebilde

Det norske reklamemarkedet hadde en rekordsterk fremgang i 2021, til tross for dette økte den ytterligere i 2022. Det viser fersk årsstatistikk fra det uavhengige instituttet IRM.

IRM måler utviklingen i annonsemarkedet i Skandinavia hvert år. I fjor ble det gjort annonseinvesteringer i Norge for totalt 33,3 milliarder kroner, som var en økning på 10,5 prosent fra året før. Det IRM kaller «reklamekaken» består dels av annonseinvesteringer og annonsering innen eventmarkedsføring og sponsing. Eventmarkedsføringskategorien har økt med 67,5 prosent siden 2021, noe som kanskje ikke er så rart med tanke på pandemien. Sponsingen har også økt, med 11,5 prosent.

Utendørsreklame går bra

Annonseinvesteringer utgjør omtrent 25 milliarder kroner eller 75 prosent av hele reklamekaken. Innenfor denne kategorien har det vært en økning på 6,5 prosent sammenlignet med året før.

Når det gjelder trykte medier, går kategoriene «papiraviser» og «ukepresse» ned med vel 12 prosent hver. Fagpressen holder seg omtrent på samme nivå som tidligere. «Direktereklame» har en negativ utvikling på 3,6 prosent.

På den annen side øker kategorien «out-of-home», utendørsannonsering, kraftig med 39,2 prosent. Det samme gjør «kino», 68,3 prosent, etter tøffe pandemiår. «Internett» øker også, med 9,0 prosent, og fortsetter en trend med stadig mer digitalt fokus. Internett står for 17 av de totalt 25 milliarder, eller 68 prosent, som ble gjort i annonseinvesteringer i fjor. For eksempel står søk for 17,4 prosent av hele reklamekaken og sosiale nettverk for 12,5 prosent.

”Enorm digital boom”

I et intervju med Sign&Print Sverige tidligere i vår fortalte Madeleine Thor, daglig leder i IRM, at de digitale alternativene driver utviklingen i annonsemarkedet og at disse eksploderte fullstendig under pandemien.

– Da begynte folk å e-handle mer og bruke skjermer i større grad, det satte fart på digital markedsføring. Vi hadde egentlig ikke forutsett den enorme digitale boomen og var ikke forberedt på den store økningen, sier Madeleine Thor.

IRM gjør også sammenligninger mellom de tre skandinaviske landene. Prognosen for Norge ser lysere ut enn for Danmark og fremfor alt Sverige. Skandinavia har imidlertid generelt et sterkt annonsemarked sammenlignet med andre land.

– Det er tre avanserte digitale markeder hvor mye markedsføring foregår digitalt. Det er også en høy investering per capita. Vi er små og rike land, noe som gjenspeiles i investeringene, sier Madeleine Thor.

Reklameinvesteringer i 2022

Millioner kroner, løpende priser, netto, prosentvis forandring.

Papiraviser: 1 473 (-12,4 %)

Ukepresse: 105 (-12,6 %)

Fagpresse: 310 (0,1 %)

Direktereklame: 925 (-3,6 %)

TV: 3 550 (0,6 %)

Radio: 641 (5,1 %)

Kino: 202 (68,3 %)

Internett: 17 026 (9,0 %)

Out-of-home: 867 (39,2 %)

Totale annonseinvesteringer: 25 098 (6,5 %)

Event marketing*: 2 616 (67,5 %)

Sponsing*: 5 662 (11,5 %)

Totale reklameinvesteringer: 33 276 (10,5 %)                          

Kilde: IRM.

*Kilde: Sponsor Insight.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie