"Unngå å bruke ordet bærekraftig i din markedsføring"

PUBLISERT: 4 oktober 2023
OPPDATERT: 4 oktober

I Danmark advarer både Forbrukerombudet og Carsten Bøg, som er direktør for ESG og bærekraftig utvikling i bransjeorganisasjonen GRAKOM om å bruke ordet «bærekraftig».

Det er stor støtte for at påstander om bærekraft og klima- og miljøbevissthet skal underbygges av dokumentasjon, sier Carsten Bøg, som i mange år har vært fanebærer for ulike klima- og miljømerker. Merker som Svanen, Blomsten, FSC og klimaberegningssystemet ClimateCalc har nemlig også fått stor utbredelse blant GRAKOMs medlemsmasse når det gjelder dokumentasjon av miljø- og klimapåstander. Likevel opplever han at mange blir overrasket over at ivrige påstander, der bærekraftsbegrepet er en del av markedsføringen, må følges til dørs av et atskillig «tyngre» dokumentasjonsarbeid. Han sier:

Carsten Bøg, direktør for ESG og bærekraftig utvikling i bransjeorganisasjonen GRAKOM. Foto: GRACOM.

– Selv om jeg opplever forståelse fra selskapene når vi sier at tiltak som avfallssortering og energisparing alene er langt fra målet når det gjelder å promotere produktet som bærekraftig, opplever jeg både en viss forundring og kanskje også litt resignasjon, når vi forteller hva som faktisk skal til for å kunne bruke bærekraft i markedsføring.
Dette innebærer at en rekke forhold som menneske- og arbeidstakerrettigheter samt andre virksomhetsforhold skal vurderes og dokumenteres, på samme måte som en rekke kontinuerlige og utviklende aktiviteter skal foregå i virksomheten med sikte på forbedringer. Det overordnede poenget er at «bærekraftige» forhold ikke eksisterer. Det er alltid en mulighet for forbedring rundt neste hjørne. Så hvis ideen om å bruke begrepet «Bærekraft» i det hele tatt dukker opp, så må min anbefaling være å bruke begrepet relativt siden aktiviteter som å minimere energiforbruket eller redusere avfallet er en del av prosessen mot et mer «bærekraftig» produkt.

Bedrifter har følt seg presset av at «bærekraftig» brukes i fleng og på denne måten har blitt utvannet. I sin opprinnelige betydning, som beskrevet i Brundtland-rapporten, betyr det at bærekraftig utvikling defineres som utvikling som møter dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte sine behov. Dette er ganske strenge krav og krever blant annet grundig kunnskap om hele produktkjeden for alle parametere innen bærekraft.

Nytt EU-direktiv om «grønne krav»

Carsten Bøg forteller at EU jobber med et nytt direktiv kalt Green Claims. Den er i utkast og er en ganske presis beskrivelse av retningslinjer for markedsføring av «grønne påstander».

– Jeg må innrømme at jeg er veldig spent på utkastet som foreligger. Det er både ganske lærerikt, og forplikter både EU-kommisjonen og medlemslandene til å forholde seg til de ulike klima- og miljømerkene. Utgangspunktet er at kun merker som inkluderer hele livssyklusen og vektlegger de enkelte sidene av livssyklusen kan brukes i EU i fremtiden.

Ifølge EU-kommisjonen er det mer enn 200 aktive miljømerker som ikke oppfyller dette kravet. Så Carsten Bøg ser på det nye direktivet som en game changer. Det vil i hvert fall i utgangspunktet være en ganske eksklusiv gruppe som kan oppnå disse sertifiseringene.

Les videre

Tar opp kampen mot restene

Storbildsbolaget i Helsingborg reduserer avfallet med et nytt produkt. Arbeidsmetoden er både klimasmart og sparer penger for kunden.
FotoJet-25-1024x682

Problemer for Xeikon som omorganiserer for å sikre fremtiden

Xeikon skal omorganisere driften "for å tilpasse seg den nåværende virkeligheten"
Xeikonx

Antalis tar opp det hete PVC-spørsmålet

Antalis har laget en hvitbok om PVC-plastens være eller ikke være. Målet er å hjelpe kundene med det vanskelige spørsmålet om når det er hensiktsmessig å bruke PVC og når PVC-frie alternativer er bedre.
Antalis-PVC-1024x683

Mulig å møte krav til bærekraft uten økte priser

Fespa-medlemmer vitner om stor etterspørsel etter miljøvennlige produkter. Et flertall mener de kan oppfylle de grønne kravene uten prisjusteringer. Videre har ikke selskapene som hevet prisene redusert salget. Dette er noen av hovedresultatene som nå er presentert fra Fespas kommende rapport Print Census 2023.
FotoJet-9-1024x683

Siste nytt

De ønsker å være best i Norge på profilprodukter

Trykkeri.no gjør en satsing på profilartikler og har satt seg et høyt mål: å bli Norges største profilkjede. Ved å samarbeide skal medlemsbedriftene kunne tilby både bedre priser og vilkår enn konkurrentene.
Trykkeri

Ny Caldera RIP lokker med store fargebesparelser

Den franske programvareutvikleren Caldera har nettopp sluppet den nyeste versjonen av Caldera RIP. Fra og med nå vil brukere kunne oppgradere rippen til versjon 17 for å oppleve hele spekteret av nye funksjoner og forbedringer.
caldera

Fullt "trøkk" hos Flisa Trykkeri

Siden 2002 har Flisa Trykkeri hatt "itte akkurat urbant" som slagord. For hvem sa at et vellykket trykkeri ikke kan drives i Bygde-Norge? Flisa Trykkeri er et godt eksempel på dette og flyttet nylig til ti ganger så store lokaler.
Storformat

Tar opp kampen mot restene

Storbildsbolaget i Helsingborg reduserer avfallet med et nytt produkt. Arbeidsmetoden er både klimasmart og sparer penger for kunden.
FotoJet-25-1024x682