Brand Factory Printhouse begjærer seg konkurs

Foto: Anja Degerholm
PUBLISERT: 4 desember 2023
OPPDATERT: 4 desember
Jakob Söderbaum har vært administrerende direktør i Brand Factory siden høsten 2021. Foto: Arkiv/Anja Degerholm

Brand Factory har hatt store økonomiske problemer de siste årene og har vært gjennom en rekonstruksjon. Nå melder selskapet at det begjærer seg konkurs for forretningsområdet Printhouse. De lønnsomme forretningsområdene Signs & Graphics Sverige og Norge samt Logistikk vil fortsatt drives.

– Det er selvsagt ekstremt vanskelig å begjære Printhouse konkurs, men vi må velge å fokusere på de delene av virksomheten som viser lønnsomhet. Til tross for omfattende investeringer, effektivisering og inntektsbringende prosjekter, stemmer ikke regnestykket rett og slett, og på sikt er det ikke mulig å fortsette en tapsbelastet virksomhet i et fallende marked. Vi er tvunget til å ta denne beslutningen, som dessverre påvirker Printhouse, for å redde resten av jobbene og den lønnsomme delen av virksomheten, sier administrerende direktør Jakob Söderbaum i en melding.

I en pressemelding skriver Brand Factory at det siste tiårets nedadgående trend i markedet for printprodukter, kombinert med pandemien og en akselererende lavkonjunktur, ligger bak konkursavgjørelsen. Denne nedgangen har selskapet forsøkt å møte med ulike kostnadsbesparende tiltak. Det skal ha hatt effekt, men ikke i tilstrekkelig grad da markedet falt raskere enn forventet.

Håpet på vekst og oppkjøp

I februar 2020 trådte investeringsselskapet Lazarus inn som ny eier og gjorde flere store investeringer i selskapet, inkludert to HP Indigo-presser, et Zünd skjærebord og en Inca Onset X1 HS flatbed-skriver, som de installerte så sent som ved årsskiftet.

Da Sign&Print Sverige møtte Brand Factory-sjef Jakob Söderbaum for et år siden, var han optimistisk med tanke på fremtiden etter rekonstruksjonen, som han beskrev som et stålbad.

– Målet for 2022 er å ha svarte tall på bunnlinjen, noe som ikke har vært tilfelle på flere år. Vi har kommet langt i omstillingsprosessen og kommet oss på beina igjen med godt momentum, sa han den gang.

Han snakket også mye om viktigheten av å skalere bedriften ned til en lønnsom kjerne og at det pågikk mye strategiarbeid med tydeligere strukturer i organisasjonen og å ha økt salgsfokus, samt følge prisutviklingen og øke utnyttelsesgraden i produksjonen. Jakob Söderbaum trodde på både vekst og oppkjøp av andre selskaper. Det var ikke tilfelle.

Videreføres av bostyrer

Ifølge pressemeldingen ser ikke styret at noen snuoperasjon er i sikte og at kostnadsbesparelsene ikke vil bringe selskapet til lønnsomhet. Det er derfor tatt beslutning om å slå forretningsområdet Printhouse konkurs. Det betyr at Brand Factory Holding også er slått konkurs. Brand Factory Signs & Graphics i Sverige og Norge er lønnsomme og fortsetter å operere i sin eksisterende form, det samme gjør Brand Factory Logistics.

Virksomheten i Printhouse vil fortsette under ledelse av bostyrer i nært samarbeid med eksisterende ledelse. Håpet er at deler eller hele virksomheten blir kjøpt opp.

Konkursen omfatter 102 stillinger. Det er 97 stillinger i de resterende driftene.


Bakgrunn: Brand Factory

Høsten 2017 fusjonerte åtte Brand Factory-selskaper og dannet et felles konsern, som også omfattet et dansk og et norsk selskap. I 2019 møtte gruppen flere tilbakeslag. Blant annet gikk en av de største svenske kundene konkurs, noe som bidro til at omsetningen falt med 43 prosent.

Etter det gikk også det danske selskapet konkurs og likviditetsproblemene ble større og større. Den store gjelden førte til at selskapet søkte om restrukturering ved Södertörns tingsrett for tre av de svenske selskapene høsten 2019.

Rett før pandemien feide over verden, i februar 2020, tok investeringsselskapet Lazarus over som ny eier. I løpet av våren 2020 ble det dannet en ny ledelse og det ble også gjort enkelte maskininvesteringer. Før sommeren førte imidlertid den anstrengte økonomiske situasjonen til at de ble tvunget til å kutte i bemanningen.
Året etter ble det gjort ytterligere investeringer, blant annet i to HP Indigo-presser og et Zünd-skjærebord. Høsten 2021 kom Jakob Söderbaum inn som ny administrerende direktør i selskapet.

Les videre

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

Messetjeneste blir en del av Aksell

Messetjeneste får nye eiere og blir en del av Aksell-familien. De to har hatt et tett samarbeid siden 2020 og nå har Messetjeneste blitt et heleid selskap under Aksell Invest AS.
Messetjeneste

Stor forretning i Sverige: Åtta45 kjøper opp By Wind og GBGT Box

Trykkeriet By Wind og emballasjeselskapet GBGT Box blir en del av Åtta45. En utvidelse som vil øke selskapets produksjonskapasitet innen både trykking og emballasje.
Atta45-ver-2-1024x683

Scandinavian Print Group ekspanderer ytterligere

Scandinavian Print Group (SPG) med hovedkontor i Skarpnäck utenfor Stockholm kjøper danske Step Print Power.
Esben_Mols_Kabell

Siste nytt

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

GV Reklame doblet omsetningen

Verdal-baserte GV Reklame doblet omsetningen nesten uten nyansettelser. Det takket være investeringer i ny Canon-teknologi, mener daglig leder for firmaet, Ole Gunnar Vestvik.
GV-Reklame

Mulighetene med KI er store, men det er også utfordringene

I vår artikkelserie om kunstig intelligens (KI) i den grafiske bransjen snakket vi med Adrian Mayr som er direktør for produktledelse hos Müller Martini. De er kjent for å produsere ferdiggjøringsutstyr i industriell skala.
Adrian-Mayr-pfc-bearb

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324