Han mottar GYFs spesialpris: "Føler både ære og glede"

PUBLISERT: 20 desember 2023
OPPDATERT: 20 desember
Grafiska Företagens administrerende direktør Eva Glückman og Håvard Grjotheim ved prisutdelingen. Foto: Grafiska Företagen

Håvard Grjotheim ble tildelt GYFs (Grafiska Yrkenas Främjande) spesialpris i 2023. Den får han blant annet fordi han «har gjort sitt ytterste i møter med politikere og andre interessenter med sikte på å styrke det trykte ordet».

Prisen ble delt ut i forbindelse med heldagskonferansen Print Next i Stockholm i slutten av november.

– Jeg er ydmyk over dette, men føler både ære og glede. Jeg visste ikke at jeg skulle få prisen, men jeg hadde en anelse om at noe var på gang fordi de hadde presset meg til å komme på arrangementet, sier Håvard Grjotheim.

Håvard Grjotheim har en omfattende merittliste og startet som direktør for det som i dag kalles IGM Designskole i Norge. Han har også vært administrerende direktør i Elanders og vært med på å bygge opp 07-konsernet. Fram til 2017 jobbet han i 07 Media, som nå er en del av Aksell-konsernet. Siden den gang har han vært arbeidende styreleder for det svenske børsnoterte selskapet Scandbook, hvor han blant annet har ansvar for markeds- og utviklingsspørsmål. Han er også styreleder i NOPA, The Nordic Printing Association, og har tidligere vært leder i den internasjonale bransjeorganisasjonen Intergraf i seks år.

Engasjert seg bredt

I juryens begrunnelse beskrives Håvard som en person som «personifiserte den skandinaviske lederstilen», blant annet som styreleder i Intergraf. På spørsmål om hvordan han ser på den beskrivelsen, sier han dette:

– Jeg tror jeg har en engasjert lederstil der jeg har lett for å snakke med folk og skape et godt klima for utvikling.

Som leder i de ulike bransjeorganisasjonene, både internasjonalt og hjemme, har han engasjert seg på områder som ikke bare gjelder et snevert grafisk område.

– I løpet av mine år som aktiv i bransjen har jeg fattet interesse for samfunnsspørsmål rundt grafikk og publisering generelt, sier Håvard.

Han forklarer viktigheten av at bransjen ser sin misjon fra et bredere perspektiv og samarbeider på tvers, uansett om man leverer papir, trykk eller er en annen del av kjeden.

Viktigheten av trykte skolebøker

Et eksempel på dette er betydningen av det trykte ordet i skolen og hvordan det påvirker unges kunnskapsutvikling. Trykte skolebøker er noe som Håvard Grjotheim har vært en forkjemper for lenge og som har blitt aktuelt igjen etter årets PISA-undersøkelse som viser at leseforståelsen faller, blant annet i Norden. Forskning har også vist fordelene med fysiske bøker og at papirbasert lesing egner seg best for lengre og mer komplekse tekster som krever en dypere forståelse.

– Jeg holdt et foredrag med et forlag nylig, og jeg fortalte dem at min viktigste kunde er en gutt eller jente som er 6 år og lærer å lese. Mitt budskap til dem var at vi allerede har mistet en generasjon, men ikke har råd til å miste en generasjon til. Flere og flere land begynner å anerkjenne viktigheten av papirbasert lesing i skolen.

Det betyr ikke at de digitale læremidlene skal forsvinne helt, påpeker han.

– Jeg er ikke negativ til digitale verktøy, men det må være en balanse mellom det analoge og digitale. Det må også være ulike modeller for ulike nivåer i utdanningssystemet og det må enes en nasjonal strategi for hvordan den skal se ut.

Juryens motivering:

I løpet av sin lange tid i bransjen har Håvard blant annet ledet de største grafiske konsernene i Sverige og Norge. Han er en sjelden multinasjonal i en bransje som stort sett har holdt seg innenlands og har personifisert den skandinaviske lederstilen som mangeårig styreleder i Intergraf og i ulike bransjeforeninger har gjort sitt ytterste i møter med politikere og andre interessenter med mål om å styrke det trykte ord. Det er en ære for Stiftelsen til fremme av grafiske yrker å kunne tildele Håvard.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie

Swissqprint viser hele produktlinjen

Det har rent mye vann under bruene siden Drupa sist ble arrangert for åtte år siden. Swissqprint, som har sitt hovedkontor på vestsiden av Rhinen i Sveits, vil vise innovasjonene som de har utviklet i løpet av disse årene på årets messe.
swissqprint-fespa

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie