Annonsér i Sign & Print

Annonser i magasinet Sign&Print er en fornuftig investering. Sign&Print dekker hele publiseringsindustrien og tilstøtende bransjer, og er Nordens ledende bransjetidsskrift. Sign&Print (svensk versjon) utkommer 6 ganger i år og leses av folk som arbeider med alle former for publisering, digital fotografering, reklamebyråer, inhouse-byråer, forlag, webbyråer, dagspresse, prepress-firmaer, trykkerier foredlings- og ferdiggjøringsbedrifter. Sign&Print (norsk versjon) utkommer 2 ganger (mars, september) i 2022.

Personer som markedsfører/selger maskin- eller programvarer, erfarer at annonser i Sign&Print er meget effektiv markedsføring.

AGI Media kit (English)

Vil du annonsere eller om du har spørsmål omkring annonsering, ta kontakt med Daniel Wahlgren, tfn+46 76 317 80 91, daniel.wahlgren@agi.se

Annonsemateriell
Vi mottar bare digitalt annonsemateriell (pdf). Sende materiale til: traffic@agi.se

Postadresse:
AGI Publishing House
Altonagatan 5
SE-211 38 Malmö
Sweden

Webannonsering på www.signogprint.no og i nyhetsbrevet:

• Top banner på inngangssiden signogprint.no
Størrelse: 950 x 150 piksler

• Middle banner
Størrelse: 610 x 140 piksler

• Column banner i høyrekant
Størrelse: 120 x 170 piksler

Sign&Prints nyhetsbrev utkommer i gang per uke. Bannerformatene er de samme som nettstedet.

Husk at ditt banner skal være i formatene jpeg, gif eller png. Nyhetsbrevet støtter kun jpg- og gif-filer.

Materiellet skal være oss i hende senest en uke før utgivelsesdag. Banner-materiell sender du til traffic@agi.se

Del artikkelen