Kategori: KRONIKK


Ånden som gikk

Forleden kom meldingen om at gode gamle “Fantomet” sier takk for seg etter å ha vært eget tegneseriehefte i Norge siden 1964.

Utskrift i senter av revolusjonen i kreative næringer

-I dag er det nesten 2,5 ganger så mange europeere som jobber i kulturelle og kreative næringer som i bilindustrien. Det er faktisk slik at den kreative økonomien utgjør 4,2 prosent av Europas BNP, og kulturelle og kreative næringer er Europas tredje største arbeidsgiver. Dette er imidlertid et landskap i rask endring, noe som innebærer […]

AGI i 2014

Vårt trykte magasin kommer ut med fire numre i løpet av året. De temaene vi har valgt å fokusere på i år er: AGI 209: Mikrotrykkeriet Her skriver vi og gir tips om grafisk hard- og software for de grafiske småbedriftene. Vi ser på kundeeksempler og gjør bedriftsbesøk hos fremgangsrike små trykkerier, samtidig som vi […]

Opphavsrett må klareres

Trykkeriene tilbyr ofte å fremskaffe fotografier, tekster bilder eller illustrasjoner til bruk for oppdragsgivers skrifter i trykt eller digitalt format. Dette er helt naturlig i og med at trykkeriene gjerne har tilgang til slikt materiale gjennom databaser, tidligere utarbeidet materiale m.m. For oppdragsgiver er det naturligvis en fordel om trykkeriene kan tilby seg å fremskaffe […]

Fra presseetikk til formidlingsetikk

AV HØYSKOLELEKTOR OVE INGVALDSTAD, HØGSKOLEN I BUSKERUD Når alle blir publisister og når teknologier og innholdstyper konvergerer, må vi lete etter en type etisk refleksjon som favner videre enn tradisjonell norsk presseetikk. I dag er vi alle potensielle publisister på digitale plattformer.  Presseforbundets strategier og plakater er ikke laget for denne nye publiseringssituasjonen – de […]

Papirboka har ikke mistet fotfestet

Da jeg for 11 år siden startet som jurist i Forleggerforeningen gjennomførte jeg en spørreundersøkelse blant flere av forlagssjefene om når de trodde 10 % av omsetningen skulle komme fra e-bøker. År 2000 var det året vi så de første e-bøkene og de første innretningene for å lese slike. Mange trodde da, forståelig nok, at […]

Vinnere satser på kompetanse

Teknologiske konkurransefortrinn har stadig kortere levetid. Konsekvensen er at bedrifter må organisere seg smart for hele tiden å være en fortrukket partner i et næringsliv i kontinuerlig og sterk forandring. Og forskjellen mellom de bedriftene som blir foretrukket og dem som taper er i all hovedsak organiseringen av rett kompetanse. Når var det sist en […]

Dialog i alle kanaler

Therese Fevang, NORDMA: CRM vokser, og sprer seg til stadig nye kanaler. Analogt eller digitalt; målet er det samme. Dialog med eksisterende eller nye kunder. Kommunikasjonsmulighetene med kunder og potensielle kunder har endret seg sterkt de siste årene, men det handler ennå om dialog og 1:1 markedsføring. Dialogmarkedsføring består av et mylder med verktøy, tekniske […]