Kategori: LEDER:


Prisen på trykksaker

Vår forlegger, Peter Ollén deler fra sine møter med grafisk bransje. I dag sier han noe om å ikke gå ned i pris men heller øke en trykksaks effekt.

Å drive trykkeri i koronatiden

Sjefredaktøren tar til orde for å normalisere driften og samspillet mellom medarbeiderne og overfor kundene, samtidig som man opprettholder smittevernet.

Hold prisen oppe – av respekt for kunden

Ikke senk prisene dine i disse stormfulle tider. Det beste for kundene dine er at du øker prisen litt. Tror du meg ikke? Les videre.

En ny bølge av etterspørsel

Peters leder: En ny bølge av etterspørsel er på vei inn i den grafiske bransjen. På samme måte som vi opplevde et enormt oppsving da vi kunne tilby offset i stedet for boktrykk, så kommer vi nå til å få oppleve et stort oppsving når vi kan tilby ulike varianter av blekktrykk.

Sign&Print i 2016

Den grafiske bransjen i Norge har blitt mindre. Dermed har vi fått færre annonsører og færre abonnenter. I 2016 kommer vi derfor kun ut med ett trykt nummer av Sign&Print – nemlig nummeret foran messen på Exporama den 14. og 15. september. Det nummeret kan vi finansiere med annonser og det distribueres derfor uten kostnad. […]

AGI blir Sign & Print i 2015

AGI Norge blir Sign&Print Tidsskriftet AGI skifter navn i Norge til Sign&Print. Dermed markeres dels hvilken bransje vi tilhører, dels kobles tidsskriftet og messen sterkere sammen med bransjen. I april lanserer vi et helt nytt nettsted, der også artikler og tester kan vises. Seks ganger i året går det trykte tidsskriftet ut til våre abonnenter samt de […]

AGI blir Sign & Print i 2015

AGI Norge blir Sign&Print Tidsskriftet AGI skifter navn i Norge til Sign&Print. Dermed markeres dels hvilken bransje vi tilhører, dels kobles tidsskriftet og messen sterkere sammen med bransjen. I april lanserer vi et helt nytt nettsted, der også artikler og tester kan vises. Seks ganger i året går det trykte tidsskriftet ut til våre abonnenter […]

AGI i 2014

Vårt trykte magasin kommer ut med fire numre i løpet av året. De temaene vi har valgt å fokusere på i år er: AGI 209: Mikrotrykkeriet Her skriver vi og gir tips om grafisk hard- og software for de grafiske småbedriftene. Vi ser på kundeeksempler og gjør bedriftsbesøk hos fremgangsrike små trykkerier, samtidig som vi […]

AGI i 2014

Vårt trykte magasin kommer ut med fire numre i løpet av året. De temaene vi har valgt å fokusere på i år er: AGI 209: Mikrotrykkeriet Her skriver vi og gir tips om grafisk hard- og software for de grafiske småbedriftene. Vi ser på kundeeksempler og gjør bedriftsbesøk hos fremgangsrike små trykkerier, samtidig som vi […]

Et aldri så lite tilbakeblikk

Godt nytt år! I vår bransje er det ikke mye tid til å se bakover. Det er slutt på de tidene da bransjefolk kunne tillate seg å mimre og være vemodige. Men det er alltid plass for et lite unntak, og det er greit å være litt «retro» i forbindelse med store overganger. For 17 […]