Kategori: puff


AGI blir Sign & Print i 2015

AGI Norge blir Sign&Print Tidsskriftet AGI skifter navn i Norge til Sign&Print. Dermed markeres dels hvilken bransje vi tilhører, dels kobles tidsskriftet og messen sterkere sammen med bransjen. I april lanserer vi et helt nytt nettsted, der også artikler og tester kan vises. Seks ganger i året går det trykte tidsskriftet ut til våre abonnenter samt de […]

AGI blir Sign & Print i 2015

AGI Norge blir Sign&Print Tidsskriftet AGI skifter navn i Norge til Sign&Print. Dermed markeres dels hvilken bransje vi tilhører, dels kobles tidsskriftet og messen sterkere sammen med bransjen. I april lanserer vi et helt nytt nettsted, der også artikler og tester kan vises. Seks ganger i året går det trykte tidsskriftet ut til våre abonnenter […]

AGI i 2014

Vårt trykte magasin kommer ut med fire numre i løpet av året. De temaene vi har valgt å fokusere på i år er: AGI 209: Mikrotrykkeriet Her skriver vi og gir tips om grafisk hard- og software for de grafiske småbedriftene. Vi ser på kundeeksempler og gjør bedriftsbesøk hos fremgangsrike små trykkerier, samtidig som vi […]

Et aldri så lite tilbakeblikk

Godt nytt år! I vår bransje er det ikke mye tid til å se bakover. Det er slutt på de tidene da bransjefolk kunne tillate seg å mimre og være vemodige. Men det er alltid plass for et lite unntak, og det er greit å være litt «retro» i forbindelse med store overganger. For 17 […]

Opphavsrett må klareres

Trykkeriene tilbyr ofte å fremskaffe fotografier, tekster bilder eller illustrasjoner til bruk for oppdragsgivers skrifter i trykt eller digitalt format. Dette er helt naturlig i og med at trykkeriene gjerne har tilgang til slikt materiale gjennom databaser, tidligere utarbeidet materiale m.m. For oppdragsgiver er det naturligvis en fordel om trykkeriene kan tilby seg å fremskaffe […]

Leksikonets stille avgang

Encynclopedia Britannica  er trykket for siste gang. Noen taper en trykkejobb av dimensjoner, for dette verket var på over 30 bind. Men det lå i kortene. Her hjemme har Aschehougs leksikon for flere år siden kastet inn håndkleet, og det ligger ingen spesiell dramatikk i det. For oss nostalgikere er det dog litt rart at […]

Fra presseetikk til formidlingsetikk

AV HØYSKOLELEKTOR OVE INGVALDSTAD, HØGSKOLEN I BUSKERUD Når alle blir publisister og når teknologier og innholdstyper konvergerer, må vi lete etter en type etisk refleksjon som favner videre enn tradisjonell norsk presseetikk. I dag er vi alle potensielle publisister på digitale plattformer.  Presseforbundets strategier og plakater er ikke laget for denne nye publiseringssituasjonen – de […]

Nok å ta tak i

Har du ikke hatt for vane å reise på messer tidligere, bør du kanskje vurdere det i år? Etter at overkapasiteten på det norske offsetmarkedet brutalt kom for en dag, er nå store deler av bransjen inne i eller ferdig med en restrukturering. Det svir, men det er nødvendig – og det har skjedd i […]

Verden på vent

Det råder en urolig stemning på alle verdensmarkeder. Vi er reelt sett ikke i nærheten av finanskrisen som rammet oss i 2008, men krisetilstandene i flere europeiske land og USA fører til usikkerhet og en tilbakeholdenhet som fører til stillstand og tilbakegang i seg selv. Annonsemarkedet har vist seg å være en forholdsvis sikker indikator […]

Papirboka har ikke mistet fotfestet

Da jeg for 11 år siden startet som jurist i Forleggerforeningen gjennomførte jeg en spørreundersøkelse blant flere av forlagssjefene om når de trodde 10 % av omsetningen skulle komme fra e-bøker. År 2000 var det året vi så de første e-bøkene og de første innretningene for å lese slike. Mange trodde da, forståelig nok, at […]