Om Sign&Print

Sign&Print er et heldekkende fagtidsskrift for alle som publiserer, produserer og distribuerer informasjon. Vi overvåker publiseringsindustrien og følger utviklingen på alle ledd i verdikjeden, fra informasjonsbehandling og originalfremstilling helt frem til distribusjon.

Sign&Print leses i prepress-firmaer, trykkerier, printshops, inhouseavdelinger, reklamebyråer, ferdiggjørings- og distribusjonsselskaper, forlag, avisbransjen, informasjonsselskaper og mange fler.

Sign&Print følger såvel den teknologiske som den næringsmessige utviklingen i denne spennende bransjen der utviklingen skjer svært raskt. Vi fanger og formidler trender og følger nøye med på hva som skjer innen fargestyring, bildebehandling, pdf, databasepublisering, prøvetrykk, digitale kameraer og mye mer. Vårt kontaktnett er omfattende – vi har også et stort nettverk av frilansskribenter, alle med spisskompetanse på sitt område.

Sign&Print publiserer også jevnlig grundige og dyptpløyende tester av utstyr og programvare.

Sign&Print lesere får løpende nyhetsoppdatering, objektive råd, tips og annen nyttig kunnskap.

Personvernerklæring

Les vår personvernerklæring på denne siden.

Del artikkelen