Tags: 3d-printing


Mimaki lanserer sin 3d-printer

Den nye 3DUJ-553 printeren fra Mimaki produserer mer enn 10 millioner farger i lag som er såpass tynne som 20 micron.

Svensk selskap selger HPs 3d-printere i Norden

HP og 3D Center melder at de har etablert et langsiktig partnerskap for salg av Multi Jet Fusion (MJF), HPs produkter innenfor additiv fremstilling (3d-printing). Avtalen omfatter salg av komplette systemer av 3D-printere med tilbehør, service og support samt forbruksvarer. HP Multi Jet Fusion er en teknologi som gjør mulig å 3D-printe sterke, nylonbaserte (PA12) […]

Ricoh med 3D-printer

Ricoh er klar med sin egenutviklede SLS-print. Den er i første omgang tenkt benyttet til,oppgaver innenfor prototyper og sluttprodukter. Printeren kan benytte PA og PP-materialer, og har navnet Ricoh AM S5500P Med sin egenutviklede 3D-printer har Ricoh Eurpa åpnet sitt første Raid Fab-anlegg i Telford, England. I følge Ricoh betyr det at kundene har mulighet […]

Ny 3d-skriver for storformat presenteres på Drupamessen

Massivit 3d Printing Technologies fra Israel lanserer nå en helt ny 3d-skriver for storformat på årets Drupamesse i Düsseldorf, som finner sted i månedsskiftet mai-juni. Den nye 3d-skrivaren, Massivit 1800, henvender seg i første rekke til trykkeribransjen. Den er betydelig raskere enn tidligere sammenliknbare 3d-skrivere samtidig som den klarer å skrive ut objekter som er […]