Tags: Amedia Trykk


Amedia Trykk og Polaris Trykk er nå Trykt i Norge-bedrifter.

Takket være avtalen med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har nå flere bedrifter i grafisk bransje muligheten til å tilslutte seg «Trykt i Norge»-kampanjen.

Amedia Trykk valgte DCOS til retrofit

Amedia Trykk har 7 heleide og 3 deleide trykkerier. Konsernets hovedkontor ligger i Lillestrøm og der ligger også det største produksjonsanlegget. I forbindelse med en trykkeriutredning om fremtidens produksjon som ble sluttført i 2014 besluttet Amedia å bygge ut og fremtidssikre sin GOSS UNIVERSAL presse i Lillestrøm. Pressen som opprinnelig bestod av seks trykketårn og […]