Tags: Bokbinderi


Lundeby fortsetter utvidelsen

Det er ikke mange bokbindere igjen. Dårlig lønnsomhet og dalende kundemasse har ført til at de fleste har lagt ned. Men Lundeby Grafisk Ferdiggjøring går i stikk motsatt retning – de både vokser og er lønnsomme. Nå blir de også en del av konsernet Lundeby/Bodoni/07. Sign & Print dro til Hærland for å snakke med daglig leder Helge Gabriel Lundeby.

Lundeby lanserer stivbindsbøker i små opplag

Lundeby & Co Bokbinderi på Hærland lanserer nå en tjeneste for å lage stivbindsbøker i små antall. Produksjonen vil være semimanuell, og foregår «inhouse». Opplagene de sikter seg inn mot vil være 1-100 stk. Produktet de leverer skal være en skikkelig stivbindsbok, men de vil i første omgang begrense seg til følgende produksjon og konsept: • Skal være mulig å levere […]

Digitalt bokbinderi

Bokproduksjonen går for fullt. Gule, morsomme hardcover-bøker til Aschehoug fyker rundt på produksjonsbåndene i forskjellige stadier- og havner på en fyldig pall og på vei mot sitt endelige bestemmelsessted. De er digital-produserte. Det er åpen dag hos Bokbinderiet Johnsen og mange samarbeidspartnere, kunder og leverandører blir presentert for en rykende fersk digital bokproduksjonslinje. Fersk, ja den […]

Bokbinderiet Johnsen investerer i ny bokkjede

Bokbinderiet Johnsen i Skien bestiller ny bokproduksjonskjede fra MÜLLER MARTINI. -Konkurransen fra lavkostland – spesielt Baltikum, har medført at en stor andel av forlagsarbeidene produseres ute. Vi håper våre tiltak, og samarbeid med forlagene vil bidra til å endre dette, sier Nils Alfred og Per Johnsen. Bokkjeden er bokbinderiets hovedmaskin, og MÜLLER MARTINI DIAMANT MC60 er teknologisk utstyrt […]

Norske bokbinderiers fremtid

Grafisk Bransjeforening melder at norske bokprodusenter deltok på årets møte i bokbindergruppen i Intergraf ble i München, hvor en workshop ble igangsatt omkring bøker, trykkerier og bokbinderier i fremtiden. Sammen med deltagere fra Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Ungarn, Latvia, Finland, Polen, Spania, Tyrkia, England stilte Norge denne gangen med hele ti deltakere, takket være et pågående prosjekt […]