Tags: boktrykking


Intervju: Har stor tro på bokens fremtid

Det går bra for bokproduksjonen i en krevende tid. Da pandemien startet, endret Scandbooks direktør Håvard Grjotheim budsjettene og regnet med 30 prosent fall. Resultatet for 2020 ble i stedet meget bra. Det viser hvor vanskelig det er å lage prognoser i slike situasjoner.