Tags: chili publish


Ricoh og Chili medlem av GWG

Ricoh og Chili Publish er nye medlemmer av Ghent Workgroup, GWG, den internasjonale organisasjonen som arbeider for å forbedre praksis for publisering og emballasje-arbeidsflyt. Når Ricoh og Chili Publish nå blir medlemmer i GWG forplikter de seg til fullt ut å støtte anbefalinger og spesifikasjoner som organisasjonen publiserer. Det gjelder blant annet den seneste pdf-spesifikasjonen […]