Tags: dye sublimation


Skal luen, skjorta, sofaen eller banneret trykkes digitalt?

Der skjer en eksplosiv vekst i digital trykking av tekstiler. I 2013 var den årlige globale omsetningen av digitalt utstyr til tekstiltrykk på over en milliard dollar – med en vekstrate på 16 prosent. Og utviklingen ser ikke ut til å stanse opp, tvert imot! Analyse og konsulentfirmaet Smithers Pira har utferdiget en rapport som […]