Tags: Fagpressen


Fagpressen øker på papir

Fagpressens opplag øker med 1,7 prosent i 2015. Dette er en trend som bare fortsetter. Den ferske opplagsoversikten ble lagt fram på Fagpressens arrangement Fagpressedagen 2015 i Oslo 24. november. – Opplaget har økt hvert år de siste elleve årene, sier Kjartan Tyvand, ansvarlig for opplagskontrollen i Fagpressen. Sammenlagt er det godkjente opplaget i Fagpressen på 3,4 millioner […]