Tags: foredrag


Digital signage kan forsterke budskap

– Vi står foran et tiår der trykt og digitalt kommer til å virke sammen i et fysisk miljø, det sier Brandfactorys sjef for forretningsutvikling, Olof Björn.

Digitale selskaper elsker trykk

– Falske sider, spam-eposter og den stadig økende mengden reklame gjør at stadig flere benytter både spamfilter og reklameblokkerere, i stadig større utstrekning for å verge seg på internett. Kun en av ti eposter åpnes. Med den nye dataloven kommer det dessuten til å bli vanskeligere å markedsføre på internett, sier Jo Lloyd, fra konsulentselskapet Cotmandene training […]