Tags: Grafisk Bransjeforening


Om «Trykt i Norge» og koronaperioden

I et innlegg på Grafkom skriver Ole Strand i Fagtrykk Trondheim om «Trykt i Norge» og koronaperioden. Det dreier seg om nedgangen i omsetningen, men også om oppdrag som vender hjem igjen etter å ha vært trykt i utlandet tidligere.

Vær bevisst, velg lokalt, velg et norsk trykkeri

Grafisk industri er også hardt rammet av koronakrisen. Nå har alle medlemmene av Grafisk bransjeforening i Norsk Industri tatt grep for å sikre arbeidsplasser og ta tilbake oppdrag som sendes til utlandet.

Trykt i Norge

I dag, 19. mai, lanserer Grafisk bransjeforening merket Trykt i Norge for kunder av grafiske bedrifter som kjøper lokalt og kortreiste trykksaker.

KJØP LOKALE grafiske tjenester

Når hjulene igjen ruller uten den store smittefaren hengende over oss, så må trykksakkunder følge myndighetenes oppfordring om å handle norsk. Det er et usedvanlig viktig signal. Vi må ta vare på grafisk kompetanse. Vi trenger en sterk grafisk bransje.

Nødrop fra grafisk bransje

Etter år med omsetningsfall og lav egenkapital rammer koronakrisen grafisk bransje særdeles hardt. Styret i Grafisk bransjeforening har varslet NHO om situasjonen. Grafisk er en av bransjene i Norsk Industri som er mest utsatt.

Årets innovatører i grafisk bransje

Trondheimbaserte Initio Medielab, Erik Tanche Nilssen (ETN) i Skien og litograf Bjarne Johnsen (Memosoft) i Sandefjord vant Innovasjonsprisen 2019 i Grafisk bransjeforening. Prisen ble overrakt under årets landsmøte i Oslo i september.

Innovasjonsprisen 2019 – på tide å sende inn

Grafisk Bransjeforening skal dele ut Innovasjonsprisen 2019 på landsmøtet sitt, og inviterer medlemsbedrifter til å sende inn sine bidrag innen 20. juni.

Grafisk mot 2020 på NTNU Gjøvik

For tredje gang inviterer Grafisk Utdanningsfond studenter og medlemmer til det populære fremtidsseminaret Grafisk mot 2020, på NTNU Gjøvik 17. og 18. januar. Bente Sollid Storehaug fra Wizaly Nordic og Peter Ollèn fra AGI Publishing er blant innlederne.

Bransjesjef med gode ambisjoner

Kari Rømcke tok over roret som bransjesjef for Grafisk bransjeforening i Norsk Industri ved årsskiftet. 19. september skal hun innlede på Sign, Print & Pack- messen om status og utviklingstrekk for grafisk bransje.

Grafisk Øst: Helge Lundeby gjenvalgt

Støtvig-samlingen for Grafisk bransjeforening Øst er definitivt etablert som vårens sentrale begivenhet i Grafisk bransjeforening Øst.