Tags: grafisk marked


Markedet mer stabilt for grafiske leverandører

Det er visse tegn til lysning for leverandører til grafisk bransje i Norge. – Vi opplever at nedgangen som har vært de siste 4-5 årene har stabilisert seg og flatet ut noe, sier Thor Gudmundsen, leder av Norsk Grafisk Leverandørforening (NGL). Han ser også at lav kronekurs medvirker til at det kommer oppdrag tilbake til […]