Tags: Grafisk museum


Grafisk bransje og Covid-19

Koronaviruset som kom til Norge tidlig i 2020 har påvirket hele samfunnet, også grafiske bedrifter. Nå vil Grafisk Museum i Stavanger gjerne høre fra de forskjellige bedriftene om hvordan bransjen har blitt påvirket.