Tags: høyvolumsprint


Store volumer blir større

Inkjetteknologien er uslåelig for de virkelig store volumene. Og med den siste utviklingen har mange av barnesykdommene også forsvunnet. Hastigheten har økt, og blekket har blitt bedre, noe som har banet vei for bruk av mer papir. Høyvolumsprintere med inkjetteknologi entret markedet for alvor først i 2008. Siden da har det bare gått fremover i høyt […]