Tags: inkish


Papirguide som app

Etter å ha samlet inn data i fire år, lanserer Inkish nå en app som skal gjøre det lettere å finne frem i jungelen av ulike papirtyper.

TV med trykk

Print Provider fra Karlslunde har lansert INKISH.TV, som skal være en engelskspråklig online-kanal for og av den grafiske bransjen. – Med en sterk journalistisk vinkling finner vi de historiene vi mener kan engasjere folk i bransjen ved å skaffe mer informasjon og ved at dele kunnskap. Vi vil ikke bare fokusere på utstyr, men også på det forretningsmessige […]